Orekommenderade akter under det sexuella umgänget

Felaktiga handlingar under den sexuella akten kan enligt själva Profetens(S) hushåll(A), Ahl al-Bait(A), bland annat föra med sig deras ovänskap.[1] Därmed är det av vikt att känna igen vilka akter som sägs vara orekommenderade (makroh) under intimt umgänge. Nedan följer en lista på vilka dessa handlingar är:[2]

 1. Titta på kvinnans vulva under det intima umgänget, vilket kan orsaka blindhet hos avkomlingen.
 2. Tala annat än omnämnandet av Gud under det intima umgänget, vilket kan medföra att avkomlingen blir stum.
 3. Ha färg[3] på håret under det intima umgänget, vilket kan orsaka dövhet.
 4. Bära ring med Guds namn eller koranverser på när man har ett intimt umgänge.
 5. Ha intim relation med sin maka medan man har någon annan i sina tankar, vilket kan medföra att barnet blir vettlöst.
 6. Ha en intim relation där ett barn antingen ser paret eller hör deras ljud eller andetag. Det kan orsaka att barnet som ser eller hör får mer benägenhet att bli en som utför brottet zina (sex före eller utanför äktenskapet).
 7. Sexuellt umgänge där paret är vända mot Qibla eller har ryggen vända mot Qibla medför  Guds och änglarnas förbannelse.
 8. Ha sexuellt umgänge under resans gång och eller på fartyg, som också medför Guds och änglarnas förbannelse.
 9. Vara helt nakna utan något skydd.
 10. Ha intimt umgänge direkt efter mannens utlösning utan att han tvagar sig eller utför ghusl (ritualbad). Detta gör att det eventuellt tillkomna barnet kan vara vettlöst.
 11. Ha ett stående sexuellt umgänge, vilket kan resultera i att barnet som tillkommer får sängvätningsproblem.
 12. En gravid kvinna som har intimt umgänge utan tvagning, vilket medför att hennes barn får ett förhärdat och blint hjärta samt blir snål.
 13. Ha sexuell relation under träd med frukt, vilket kan leda till att barnet blir bödel eller förtryckare.
 14. Ha intimt umgänge direkt under solljuset som kan orsaka att barnet drabbas av fattigdom livet ut.
 15. Ha intim relation mellan azan (bönerop) och iqama (böneupprättning).

 

 

[1] Bihar, volym 39, sid. 278, skildring 82; Tahzib, volym 7, sid. 407, skildring 337; Al-Faqih, volym 3, sid. 404, skildring 4414.

[2] Bihar, vol. 76, sid. 337, skildring 2, delkapitel 67; Wasael al-Shia, boken om Al-Nikah, vol. 7, kapiteldel 85, 94, 98, 99, 105, 187, 188, 189; Usul Kafi, vol. 5, sid. 500; Makarim al-Akhlaq, sid. 209-210, Mustadrak al-Wasael, vol. 14, sid. 228-229.

[3] Med färg här syftas det, utöver vanlig hårfärg, även på henna eller andra naturliga mediciner.