Föräldrars påverkan

Varje förälder har en plikt att uppfostra sitt barn mot rätt väg. Uppfostran innebär både att lära och att vägleda. Utöver detta ingår det även att skapa nödvändiga förändringar i en person. Det är inte tillräckligt för föräldrar att bara förse barnet med fysiska behov, utan de måste även ge barnet medvetenhet och kunskap, hjälpa barnet att uppnå bra egenskaper, och att utveckla en dygdig personlighet. En sådan uppfostran är väldigt gynnsam för såväl barnet och för samhället. Trots att många personer har en påverkan på barnets uppfostran, är de första och främsta uppfostrarna föräldrarna.

Föräldrar har två typer av påverkan på barnets egenskaper: arv och kontakt.

Arv
Många av barnets egenskaper är genetiskt ärvda från föräldrarna. Dessa ärvda gener kan ha fört med sig egenskaper från far- och morföräldrar eller andra släktingar till föräldrarna. Barnets utseende är ett typiskt exempel på en sådan egenskap.

Kontakt
Den första kontakten som sker är med mamman i livmodern. Även denna tid har en påverkan på barnet. Livmoderns fysiska tillstånd och mammans psykiska och emotionella tillstånd under graviditeten har en stor påverkan.

Hursomhelst är den viktigaste uppfostran under de år som barnet spenderar tillsammans med sina föräldrar. De är barnets första lärare, de ger en medvetenhet och en världsbild som alltid kommer färga barnets tankar och åsikter. Många större mål, djärva uppföranden, nobla beteenden men även ohederliga personligheter, formas som en effekt av detta. Det första hemmet för ett barn ska vara en källa av kärlek och respekt för barnet, en plats som har ordning och reda. När ett barn känner sig säkert och tryggt i sitt hem och är garanterad föräldrarnas kärlek, kan barnet först då börja utvecklas psykiskt och emotionellt.

De första fem åren är de mest effektiva åren för uppfostran. Under denna tid är barnet villigt att imitera och kommer utan tvivel att ta efter föräldrars handlingar. Barnet tar till sig beteenden och sätt att tala, som blir en del av barnet. Det är värt att notera att denna process fortsätter genom barnets fortsatta utveckling de kommande åren, dock bildar de första fem åren en grund och bas för barnets karaktär.

Under denna tid är barnet nästan alltid med föräldrarna (förutom de som går på dagis, daghem m.m.). Allteftersom kommer barnet spendera mindre tid med föräldrarna på grund av skola, vänner och andra aktiviteter. Därför är föräldrarnas påverkan så stor under de första åren innan skolstart. Det är även väldigt viktigt att förstå att mammans roll under denna period är viktigare än pappans, då den mesta tiden spenderas med henne.