Varför äta halalslaktat kött?

Detta ämnesområde skulle kunna betraktas som en av de viktigaste frågorna som måste beröras och besvaras för att förstå innebörden av betydelsen med Halal. Med andra ord, är syftet att besvara följande fråga: varför måste muslimer äta Halal kött?

Syftet med detta avsnitt är att beskriva de vetenskapliga skillnaderna som finns mellan Halal (nyttig och därför laglig) och Haram (onyttig och därför förbjuden) kött, som tyvärr inte är förstått av många icke-muslimer men likväl muslimer. De flesta muslimer beskriver innebörden av ordet Halal genom dess religiösa aspekt som är korrekt i sig eftersom den står i den heliga Koranen:

”ÄT av allt det som Guds namn har uttalats över, om ni tror på Hans budskap.”

(Den Heliga Koranen, 6:118)

Därför har det sagts tydligt att man endast kan äta kött som Guds namn har uttalats över under slakten (och riktad mot Ka’ba (i Mecka) – Guds Hus byggd av Profeten Ibrahim(A), fadern till de tre monoteistiska religionerna). Vissa kan dra slutsatsen att köttet således kan komma från vilket djur som helst, men så är inte fallet; det finns kött och andra ting som är Haram vilket bekräftas i följande Koraniska vers:

”FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur – om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] – och djur som slaktats på hedniska offeraltare. [Förbjudet är även] att genom teckentydning försöka utforska vad framtiden bär i sitt sköte; detta är ett ogudaktigt företag. Förnekarna av sanningen har nu misströstat om [att kunna göra slut på] er tro. Oroa er därför inte för dem – frukta Mig! Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. Om någon drivs [att bryta mot förbuden ovan] av hunger, inte av lust att överträda dem, [skall han finna] Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.”
(Den heliga Koranen, 5:3)

Som ni ser är kadaver, blod och svinkött Haram (förbjudna att konsumera).

Hittills har vi förklarat vad haram och halal betyder men vi har inte riktigt förklarat varför haram kött är förbjudet att äta, eller med andra ord vad det är som gör köttet halal; med tanken på att det ligger i muslimernas tro att kött som är haram är ohälsosamt för människans kropp. Detta kommer att vara den viktigaste diskussion som kommer att tas upp. Frågan om halal och haram kött är således inte bara en fråga om den religiösa lagen (yttrandet av Guds namn med riktning mot Ka’ba), för utöver detta, ligger vetenskapliga skäl bakom sanningen om varför vi bör äta halal kött och vad halal betyder enligt vetenskapen – mänsklighetens gemensamma språk.

Den islamiska praxisen att slakta djur med hjälp av ett kraftigt snitt på framsidan av halsen har ofta utsatts för attacker från vissa djurrättsaktivister som en form av djurplågeri där deras påståenden är att det är en smärtsam och omänsklig metod att döda djur på. I väst är det ett måste, enligt lag, att bedöva djuret med ett skott i huvudet (en av få metoder som används) före slakten, antagligen för att lämna djuret medvetslöst och att förhindra den från att åter hamna i medvetande, innan det avlivas för att inte bromsa rörligheten under behandlingen. Detta används också för att förhindra att djur känner smärta innan det dör.

Tysk forskning studerar smärtan

Det kan komma som en överraskning för de som har gjort sådana anklagelser att lära av resultaten av en studie utförd av professor Wilhelm Schulze och hans kollega Dr. Hazim mellan 1974 och 1978 vid School of Veterinary Medicine, Hannover Universitet i Tyskland. I studien: ”Försök att objektivisera smärta och medvetenhet i konventionell (Bultpistol bedövning) och Rituell (“halal”, dvs. med kniv) slakt genomfördes. Från metoderna för slakt av får och kalvar ”dras slutsatsen att islamisk slakt är den mest humana metoden för slakt och att den bultpistol bedövning, som praktiseras i västvärlden orsakar svår smärta för djuret.

I studien hade flera elektroder kirurgiskt implanterats på olika punkter i skallen hos alla djur, i syfte att vidröra ytan av hjärnan. Djuren fick återhämta sig under flera veckor. Vissa djur slaktades sedan genom att göra ett snabbt och djupt snitt med en vass kniv runt halsen och kapa halsblodsådervenerna och halspulsådern, samt luft-och matstrupen (Islamisk metod).

Andra djur bedövades med hjälp av en Bultpistol (CBP). Under försöket, användes en elektroencefalograf (EEG) och ett elektrokardiogram (EKG) för att registrera hjärn- och hjärtfrekvenser hos alla djur under slakt och bedövning.

Resultaten blev följande:

I – Islamisk Metod

1. De första tre sekunderna efter islamisk slakt som registrerades på EEG:n, uppvisade inte någon förändring från diagrammet före slakt, vilket visar att djuret inte kände någon smärta under eller omedelbart efter snittet.
2. Under efterföljande 3 sekunder, registrerade EEG:n ett tillstånd av djup sömn – medvetslöshet hos djuret. Detta beror på den stora mängd blod som strömmar ut från kroppen då halspulsådern kapas.
3. Efter ovannämnda 6 sekunder, registrerade EEG:n ett nollvärde, dvs. den uppvisade inga känslor av smärta överhuvudtaget.
4. Eftersom hjärnan meddelas att (EEG) sjunkit till en noll-nivå, slår hjärtat fortfarande och kroppen skakar kraftigt (en reflex åtgärd i ryggmärgen). Detta medför ett maximalt utflöde av blod från kroppen vilket leder till ett mer hygieniskt kött för konsumenten.

II – Västerländsk metod med C.B.P. bedövning

1. Djuren uppvisade tydligt medvetslöshet snart efter bedövning skett.
2. EEG registrerade svår smärta hos djuret omedelbart efter bedövning.
3. Hjärtat hos de djur som bedövats med C.B.P. slutade slå tidigare jämfört med de djur som slaktats enligt den islamiska metoden, vilket resulterar i ett bibehållande av mer blod i köttet. Detta i sin tur är ohygieniskt för konsumenten.

Västerländsk slaktningsmetod och Galna kosjukan:

Inte bara är denna typ av bedövning av djuren före slakt allvarligt smärtsam vilket framgår av tidigare experiment, utan det föreligger också en ökad oro för att denna metod kan vara en faktor för spridningen av galna kosjukan från djur till människor, eftersom det upptäcktes i den senaste forskningen som utfördes vid Texas A & M Universitet och Kanada’s Food Inspection Agency, att en metod som kallas pneumatisk bedövning (vilket handlar om bränning av en metall bult i ko-hjärnan följt av en pulverisering med ett sprängindex på 150 LBS av lufttrycket) producerade en så kraftig explosion att djurets hjärnvävnad blev förstörd. Den här nyheten är oroande eftersom hjärnvävnaden och ryggmärgen är de mest smittsamma delarna hos ett djur med galna kosjukan. Metoden orsakar med andra ord dödliga ”schweizerost” liknande hål i hjärnan hos det smittade djuret. Än mer oroväckande är vetskapen om att ungefär 30 till 40 procent av de amerikanska nötkreaturen bedövas med hjälp av pneumatiska vapen.

Islamiska förordningar för slakt:

Som man observerat i tidigare studier, är den islamiska slakten av djur en välsignelse för både djuren och människorna. För att slakten skall vara laglig, måste flera åtgärder vidtas av den som utför handlingen. Detta för att säkerställa högsta möjliga nytta för både djuret såväl som för konsumenten.

I detta avseende, sade Profeten Mohammad(S):

”Gud kräver nåd i allt så var barmhärtig när du dödar och när du avlivar: vässa bladet för att lindra dess smärta”.

Föremålet som används för att slakta djur bör vara väldigt skarpt och vässat och användas snabbt. Det snabba snittet runt halsen kopplar bort flödet av blod till nerver i hjärnan som ansvarar för smärta; vilket leder till att djuret inte känner någon smärta. Lem rörelserna och skakningarna som uppstår hos djuret efter avskurningen sker inte på grund av smärtan, utan dessa uppstår pga. musklernas kontraktion och relaxation i egenskap av bristen på blod. Profeten(S) har också lärt muslimerna att varken slipa kniven framför djuret eller slakta ett djur framför andra djur av samma art. Det som är bra att inse är att användningen av bedövning inte alls skulle ha någon effekt, eftersom det bevisats att det islamiska sättet att slakta, till skillnad från den västerländska, inte leder till någon smärta för boskapen.

Snittet i halsen bör omfatta luftrören (luftstrupen), matstrupen (esofagus) och de två halsblodådervenerna utan en avskuren ryggmärg. Denna metod leder till ett snabbt flöde av blod där det mesta rinner ur djurets kropp.

Om ryggmärgen skulle skäras av kommer nervfibrerna inte kunna skicka elektriska signaler till hjärtat och därför leda till hjärtstillestånd vilket resulterar i kvarhållnigen av blod i blodkärlen. Blodet måste tömmas helt innan huvudet avlägsnas. Detta renar köttet genom att ta bort det mesta av blodet som fungerar som ett medium för mikroorganismer. Köttet håller sig också färskt längre jämfört med andra metoder för slakt på grund av detta.

Anledningen till varför smärtan inte känns av är ännu inte känd. Men om vi skulle använda de experimentella fakta om den islamiska metoden så skulle vi kunna komma med en teori, eller snarare en stark sådan.
Först och främst är det nu ett faktum att vener och artärer i halsen måste skäras av. När detta är gjort kommer inget blod (syre, näring, bland annat) att nå hjärnans celler. Därför kan ingen smärta uppfattas av dessa celler.
Varför slår då hjärtrytmen under längre tid med det islamiska sättet och slaktningsmetoden än med det västerländska?
Om vi skulle tala om människor i stället för boskap då kan vårt biologiska system leda till att hjärtstillestånd inträffar i boskapen. Därför låt mig nämna några fakta som säkert hänger samman med varandra:

– Hjärtat slår alltid av sig själv utan hjärnans inblandning.

Ryggrad
Ryggrad

– Men hjärtats rytm och styrka styrs av nerver kallade sympatiska- (stimulerande) och parasympatiska (hämmande) nervsystemet där var och en av dessa är aktiva. Båda dessa nervsystem (tillsammans tillhörande den autonoma nervsystem klassen) sträcker sig från ryggmärgen och hjärnstammen till hjärtat. Inom människans medicinska anatomi vet man att nerverna från T1 till T5 av ryggmärgen når till hjärtat. Därför, om skador skulle uppstå över T1-nivån och under T5-nivån i ryggmärgen skulle hjärnan inte längre kunna kontrollera rytm och stärka hjärtats klaffar genom sympatiska nerver medan de parasympatiska nerverna fortfarande skulle kunna arbeta (källa).

Därför är följande faktum viktigt att ta hänsyn till tillsammans med denna förståelse:

– Skador ovan T1 kan jämföras med västerländska metoden att skära av boskapens hals. I sådana fall kan hjärtat inte stimuleras att slå hårdare och snabbare av det sympatiska nervsystemet för att öka blodcirkulationen så att blodet kan lämna kroppen genom halsens avskärda blodkärl. Detta är en av anledningarna till att mer blod stannar kvar och gör köttet Haram (innehållande blod, onyttigt och därför förbjudet att konsumera inom Islam).

– Utöver detta har det experimentellt observerats att boskapens ”hjärtrytm före och 30 sekunder efter bedövning är samma (källa). Detta leder oss till förståelsen att användandet av bedövning, eller ej, inte har någon inverkan på boskapens hjärtrytm.

– I den sista källan, har följande sagts: ”When the heart was stopped as part of the stunning procedure, blood collected was only 46% of that recorded from lambs stunned in the traditional manner”. Detta tyder på att bedövning leder till faktumet att mindre blod lämnar kroppen.

– Så fort bedövningen förekommit stannar boskapets respiration (källa). Anledningen till detta är att bedövningen resulterar i inaktivering avhjärnans respiratoriska kontrollcenter.

Det som är intressant angående denna källa är följande slutsats:

“It is clear that delayed bleeding after stunning will increase somewhat the amount of blood retained by the carcass and some additional blood is retained if the heart has stopped beating when the animals are bled….
However, this latter point is not as clear from our data as it is from data of Kirton et al. (1981), where a stunning method that stops the heart immediately was studied….
However, the stunning method described by Kirton et al. (1981), in which the heart was stopped, increased blood retained in the carcass and reduced carcass blood splash.“
Som ni ser informerar oss summan av alla dessa fakta, som bygger på experiment, om att den västerländska metoden för bedövning och halshuggning av boskapen har många negativa effekter gällande blodets retention (dvs. den mycket mindre blodförlusten) jämfört med den traditionella islamiska metoden.

Därför borde anklagelser om djurplågeri i själva verket vara riktade mot de som inte använder det islamiska sättet att slakta utan föredrar att använda de metoder som orsakar smärta och lidande för djuren och också mycket väl kan skada de som konsumerar köttet.

Som framgår ovan, garanterar den islamiska metoden för slaktning att den minsta smärtan upplevs av boskapen samtidigt som den ser till att köttet blir säkrare att äta rent hälsomässigt. Det snabba snittet av halsens blodkärl kopplar bort blodflödet till hjärnans nerver som ansvarar för smärta och leder till att djuret inte kan känna av smärta. Rörelserna och förlamandet som inträffar så fort djuret blivit halsskuren händer inte på grund av smärtan, utan den sker på grund av sammandragning och avslappning av musklernas brist på blod. Denna rörelse i sig är viktigt eftersom den tvingar den maximala mängden av blod ut ur kroppen, vilket är mycket viktigt för att rena köttet (ifrån blod); allteftersom återstående blod fungerar som ett medium för mikroorganismer, förutom att kött fritt från blod (eller relativt friare) återstående är fräschare över en längre tid än kött med blod i sig. Nästa faktor som är av stor betydelse är kapandet av luftstrupen, matstrupen och halsblodåders venerna tillsammans med halspulsåders artärerna, som orsakar en snabb utströmning av blod från kroppens systemet. Att däremot hugga av ryggmärgen kan leda till hjärtstillestånd på grund av nervfibrernas skada som leder till hjärtat, och därmed till det oönskade blodets stagnation i kroppens blodkärl.

Andra slaktningsmetoder

Det finns dock mycket mera att addera i detta avseende. Det finns fler slaktningsmetoder som används på flera djur och som kommer att beskrivas kortfattat här nedan.

1 – Mekaniska metoder:

stunning_with_captive_bolt_gun
Bultpistol (CBP) metoden

• Bultpistol (CBP): Denna metod används i stor utsträckning för alla husdjur och kaniner. Pistolpulver (kassett), komprimerad luft och fjäder under spänning kör bultar genom djurens skalle. Denna typ av slaktning används flitigt för alla djur inom slakt. Den kallas ”fångenskap” (eng. captive), eftersom bulten skjuts ur tunnan, men fortfarande är knuten till pistolen.
• Hjärnskakningsshock (Concussion stunning): Ett mekaniskt instrument som genererar ett slag mot hjärnan och framkallar en hjärnskakning. Denna metod används för nötkreatur, får och kaniner.
• Fria kulor: Används för svårhanterbara djur såsom vildsvin, bisonoxe, hjort, häst eller vid nödsituationer.
Efter bedövning får djuren ett stick av en stav i hjärnskålen vilken placeras som bultar för att förstöra den nedre delen av hjärnan och den övre ryggmärgen. I alla dessa metoder, orsakas medvetslöshet antingen genom penetrering av skallen, vilket orsakar hjärnskador, eller genom att orsaka ett skakande slag mot hjärnan utan penetration. Efter bedövning undergår djuret ett stick (eng. sticking) för att blockera blodflödet till hjärnan. Efter att djuren har blivit slaktade är de avblodade, och det är de blödningar som orsakar döden. Branschens krav är att hjärtat bör fortsätta slå så länge som möjligt efter stickningen för att så mycket blod som möjligt förs ur köttet och blodkärlen.

2- Elektrisk chock:

electric_stunning
Elektriskt huvudchock

• Huvudchock: Boskap, får, getter och strutsar bedövas alla med denna metod. Tekniken innebär tillämpningen av ett par av elektriska tänger på båda sidor av djurets huvud. En elektrisk ström leds sedan genom hjärnan och detta leder till en tillfällig förlust av medvetande.

• Hjärtstilleståndschock: Används för boskap, får, grisar, kaniner och getter. En elektrisk ström sänds antingen genom huvudet och kroppen på samma gång för att korsa hjärnan och hjärtat eller så skickas den först genom huvudet och sedan över bröstet.

chicken
Vattenbadchock

• Vattenbadchock: Detta är en allmänt använd metod för att chocka kycklingar, kalkoner, gäss och ankor. I denna metod, hängs fåglarna upp och ner på ett rörligt transportband som tar dem till de elektriska vattenbaden. Meningen är att fåglarnas huvud ska vara nedsänkt i vattnet och utsättas för elektricitet. Under de senaste åren har styrkan i elektrisk ström höjts för att säkerställa döden hos fåglarna från hjärtstillestånd.

Jag tycker att denna metod är bland de värsta som finns eftersom det är väl känt vetenskapligt att blodet koagulerar under den elektriska chocken som dessa boskap utsätts för.

Förutom blodretentionen syftar en artikel på att de stress-relaterade hormonerna kortisol och arenalin produceras och finns i blodet under de omänskliga elstötarna som djuret upplever. Alltså den riktiga frågan som återstår är vilka typ av negativa effekter som uppstår på vår hälsa när det gäller konsumtionen av sådant kött som innehåller sådana stress-hormoner. Är vi verkligen trygga från att äta kyckling utsatt för elchocker? Om så är fallet då föreslår jag att ni tänker om!

3 – Gasning:
Fåglar skjuts med hjälp av koldioxid (CO2) och argon gas medan de är kvar i sina burar. På svin används också gasförgiftning (CO2), vilket gör att djuren kvävs till döds.

4 – Stickning:
I denna metod sticker man en kniv i djurets hals eller nacke för att orsaka hjärndöd som ett resultat av den snabba blodförlusten i hjärnan.

Känner djuret någon smärta under dessa metoders utförande?

Studier har visat att slakt genom de ovannämnda teknikerna försätter djuret i onödiga smärtor. Gällande CBP, visade studier vid det tyska universitet följande resultat för dessa djur:

1. Djuren var tydligt medvetslösa strax efter det bedövande slaget.
2. EEG visade svår smärta omedelbart efter det bedövande slaget (på grund av själva chocken).
3. Hjärtan tillhörande de djur som dödats av CBP slutade slå tidigare jämfört med de djur som dödats enligt den Islamiska halal-metoden. Därmed resulterar CBP i ett bibehållande av mer blod i köttet och är därför ohygienisk för konsumenten.

* Trots att djuren försattes i medvetslöshet, kände de svåra smärtor genom dessa metoder; en faktor som inte förekommer i det Islamiska sättet att slakta.

För att CBP-metoden skall vara effektiv, skall den utföras av välutbildad personal, och särskilda patron styrkor skall användas. Om detta inte följs, eller om pistolen inte placeras korrekt blir djuret tvunget att utstå smärtan på grund av att ha blivit skjuten felaktigt och kommer att ställas inför smärtan att bli skjutet igen. Om djuret skulle ha slaktats utan CBP skulle ingen smärta eller minimal smärta ha känts av djuret. I en rapport från 1996, sade den vetenskapliga kommittén vid den Europeiska kommissionen att ”i 5 till 10% av boskapen, är bultpistol-metoden inte korrekt tillämpad”, vilket – enligt VIVA (Vegetarian International Voice for Animals) – handlade om över 230000 fall av boskapsslakt enbart i Storbritannien.

FAWC (Farm Animal Welfare Association) rapporterade:
”Under våra slakteribesök, har vi ofta undersökt huvudena av de slaktade boskapen för att examinera bultens penetration. Enligt vår uppfattning var det alldeles för många fall där penetrationen inte hade skett på eller även var i närheten av de rekommenderade ställena. Dessutom fanns det också bevis på ett stort antal dubbel skott (vilket tyder på att det första skottet hade missat sitt mål).”

Detsamma kan sägas för elektriska huvudchocken. RSPCA (The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) säger: ”Det finns allt flera vetenskapliga bevis till att vissa djur som chockas elektriskt med hjälp av tång återfår medvetandet innan de dör av blodförlust.” Skälen till detta är antingen en ineffektiv elektrisk ström som passerat genom djurens hjärna under elchocken eller att djuren börjar återfå medvetandet om tiden mellan chocken och sticket översträder 20 sekunder.

VIVA:s förklaring till denna mening är att chocken orsakad av huvudchock-tekniken varar mellan 20 och 40 sekunder medan intervallet mellan chocken och skärandet är så hög som 70 sekunder för fåren. Detta innebär att det finns cirka 5 miljoner får som återfår medvetandet efter den elektriska chocken innan de dör av blodförlust.

Forskningen vid Bristol Universitet har också visat att det efter en elektrisk chock, kan vara så att fåren inte känna smärta, men däremot upplever perioder av fullt medvetande. Dessutom finns det inga bevis på att de förlorar medvetandet direkt, och vissa människor, liksom neurofysiologisten Dr. Harold Hilman anser att chocken är oerhört smärtsam genom att påpeka att elstötandet av fångar används som tortyrmetod i vissa länder. Djur en kan inte uttrycka denna smärta genom att skrika eller genom att röra sig på grund av den massiva elektriska strömmen som paralyserar dem.

En otillräcklig chock förekommer också i vattenbaden, särskilt när det handlar om ankor och gäss; eftersom de tenderar att höja sina huvuden när de förs in i vattenbaden där huvudet därför inte är helt nedsänkt i vattnet. Ett annat problem med denna metod är att även om syftet med den här metoden är att få hjärtstillestånd, ”så chockas många fåglar felaktigt och återfår medvetandet före slakten,” enligt RSPCA. Detta är också fallet för stickning, eftersom djuren kan återfå medvetandet innan döden.

Smärtan som upplevs hos vilken levande varelse som helst vid kvävning, som i fallet med gasning, är uppenbar (att förstå) och behöver därför inte förklaras mer i detalj.

Vad som kan konstateras är att även om dessa metoder förmodligen används till att minska smärtan, blir resultatet att djuret genomgår mer smärta istället, både från den ursprungliga bedövningen och från följande åtgärder om elchockarna utförs bristfälligt. Återigen, är det förbjudet inom Islam att orsaka onödigt lidande hos djuren vid slakt.

Hälsa

Avlägsnandet av blod:
Det är uppenbart att borttagandet av maximal blodmängd innan djuret avlivas, är av avgörande betydelse för att rena köttet. I de olika metoderna för chokning kan djur drabbas av hjärtstillestånd efteråt, antingen oavsiktligt, såsom vid huvudchockning, eller avsiktligt, såsom vid vattenbadschockning, där tillräcklig elektricitet används för att garantera hjärtstillestånd hos hönsen. Resultaten från försöket i det tyska universitet visar att hjärtan hos CBP-genomförda djur slutar att slå tidigare jämfört med de djur som slaktats enligt den islamiska metoden; vilket tyder på att mer blod bibehålls i köttet. Chockandet ger också upphov till ”salt och peppar” blödningar där de små blodkärlen hänrycker och blod läcker in i muskelvävnaden. Alla dessa tekniker ser till att blodet stannar kvar i blodkärlen där mikroorganismers förökning möjliggörs.

Köttkontaminering:
Det finns en stigande oro att chockningsmetoderna kan vara faktorer för spridandet av den galna ko-sjukan från djur till människor. Anledningen till detta är att detta upptäcktes i en forskningsstudie som utfördes vid Texas A&M Universitet och Kanada’s Food Inspection Agency. Metoden som användes kallas för pneumatisk chockning (vilket innebär bränningen av en metallbult i ko-hjärnan följt av pulveriseringssprängindex på 150 pounds av lufttrycket) levererade en kraft så explosiv att den smetade ut hjärnvävnaden hos djuret. Den här nyheten var och är oroande eftersom hjärnvävnaden och ryggmärgen är de mest smittsamma delarna av ett djur med galna ko-sjukan. Än mer oroväckande är att ungefär 30 till 40 procent av den amerikanska boskapen chockas av pneumatiska vapen.
Det konstaterades i ett experiment som utfördes av Gregory och Whittington år 1992 och publicerades i Research in Veterinary Science under rubriken Inhalation of Water During Electrical Stunning in Chickens, att ”kycklingarna kan och andas in vatten under en elektrisk chock i ett vattenbad. Det finns ingen utväg från detta problem för tillfället.” Det noterades också att fåglar kan släppa avföring samtidigt som de elektrokuteras och därmed kan levande fåglar andas in vatten blandat med avföring under chockandet, vilket gör deras kött ohygieniskt där vätska kan läcka ut ur lungorna och orsaka kontaminering.

Dödsfaran:
I flera av dessa metoder, dör djuren innan de slaktas, antingen oavsiktligt, exempelvis som vid CBP och huvudchockning, eller avsiktligt, som till exempel vid gasning. Detta, enligt Islam, gör köttet oätligt och förbjudet (dvs. ”Haram” (dåligt), vilket är motsatsen till ”halal” (bra)), eftersom detta kött ingår i den ”färska kadaver”-kategorin.

Källa:
 Corcoran, Leila Cattle stun gun may heighten mad cow risk Reuters newsservice.25/7/1997
 http://www.fao.org/docrep/003/x6909e/x6909e09.htm#TopOfPage
 http://www.tiho-hannover.de/service/presse/verkuendungsblatt/verkbl115_wilhelm_schulze_preis.pdf
 ECU Slaughter of ruminants-use of pneumatic stunning with air inject The European Commission 17/02/1998
 McAlister, Judith bib@tiho-hannover.de School of Veterinary Medicine, Hannover University.12/07/02
 Is Stunning Animals Really Humane? Dr. Aisha El-Awady
 Al-islam.org slaughtering and hunting of animals Islamic laws.1997
 Naik, Zakir Islamic way of slaughtering looks cruel Islamicvoice.com.09/1999
 Is Islamic Slaughtering Cruel to Animals? Dr. Aisha El-Awady
 Going for the Kill. Juliet Gellatley BSc (Zoology)
 Sentenced to Death. Rebecca Smith