Azan och iqamah vid födelsen

 

I många hadither står det att man skall yttra azan i det högra och iqamah i det vänstra örat hos ett nyfött barn. Anledningen till det enligt våra felfria(A) är att spädbarnet skall höra Guds inbjudan via ord som beskriver den gudomliga tron under dess första sekunder av sitt påbörjade liv. Satan är i väntan att kunna viska i spädbarnets öron redan i de första sekunderna efter födseln. Recitering av azan och iqamah leder däremot till att satan vill fly därifrån och således inte lyckas utföra sitt uppdrag.

En av de viktigaste anledningarna för recitering av azan och iqamah i örat på en nyfödd i en muslimsk familj är att det första ljudet denne skall höra är ord som beskriver Guds storhet och mäktighet. På grund av detta inträder människan tron genom erkännandet av trosbekännelsen, Profetens(S) profetskap och Imam Alis(A) ledarskap.

Då en muslim föds lyder den islamiska shahadan i dennes öra både vid födseln såväl som vid döden då människan lämnar denna värld på samma sätt.

En fråga dyker upp här om en nyfödd verkligen kan höra orden som reciteras? Vad är meningen med det då bäbisen inte förstår innebörden av orden i azan och iqamah?

Hörselns utveckling enligt svenska studier: 

Med hjälp av sin hörsel kan det lilla barnet tidigt samla intryck för att börja kommunicera med sin omgivning.

Man ska börja prata med barnet redan inne i magen.
– Eftersom hörseln redan är färdig måste den väl vara till för att användas, säger Eva Karttorp som är hörselläkare på Huddinge sjukhus. Barnet i magen lär sig snabbt att känna igen sin mammas röst. Ljuden inne i magen är lite dämpande men barnet hör bra.[1]
 Redan efter halva graviditeten, ungefär i vecka 20, är hörselsnäckan färdigutvecklad.[2][3]
– Det är fascinerande att det är färdigt så tidigt. Det måste betyda att hörseln är ett oerhört viktig sinne för det lilla barnet, säger Eva Karltorp. 
Enligt denna studie aktiverar man egentligen det potentiella ”tro” anlaget hos den nyfödde via dennes hörselsinne som är mest utvecklad vid födseln. Ett spädbarn i moders mage har redan under graviditetsperioden hört azan och iqamah läsas av modern och omgivningen. Och enligt denna och många andra studier i sammanhanget kan barnet känna igen detta väl. Inne i magen är ljuden dämpade, ungefär som när man använder öronproppar, men fostret kan ändå urskilja olika röster och rytmer. Sjunga för magen
Många föräldrar berättar om hur de har sjungit en och samma sång för barnet i magen och sedan kunnat lugna barnet med samma sång även efter barnets födelse [4]. I USA finns det till och med kurser i hur man talar med fostret i magen. Gör man rätt ljudövningar mot magen under graviditeten, så kommer barnet att ha ett försprång när det föds och bli extra intelligent.
– En sådan kurs verkar mycket överdriven och onödig, säger Eva Karltorp. Men det stämmer att ljuden utifrån kan stimulera fostret och det sitter inte i vägen att sjunga för barnet i magen. Tänk på att barn oftast lugnas av sin förälders sång även om sången inte klingar klockrent.

Redan som nyfödd vet barnet från vilket håll ett ljud kommer. Även om det inte rör på huvudet mot ljudet så visar ögonrörelserna att det kan lokalisera ljudet. Man vet också att barnet kan urskilja tonhöjd och tonstyrka. Något äldre spädbarn har till och med ett bredare register än vuxna människor och kan uppfatta högre toner. 

Pediatriken William Sears skriver i många av sina artiklar gällande spädbarn och deras tidigt utvecklade hörsel sinne som kan igenkänna sång och sagor man upprepade för dem under graviditetsperioden och vissa reaktioner då man läser dem efter födseln.

 

Det är i och med detta således rekommenderat att mamman memorerar koranen under sin graviditet eller åtminstone reciterar Koranen dagligen. På detta sätt har barnet redan hunnit acklimatiserat sig med Koranen vid födseln.

När det gäller förståelse av azans och iqamahs ord måste det sägas att den nyfödde kanske ej förstår innebörden men enligt hadither från Ahl al-Bait(A) leder detta till att barnet inte skadas av satan. Då det sägs att satan kommer då ett barn föds och vill viska i barnets öra och med azan och iqamah som han hatar att höra försvinner han därifrån samtidigt som barnets fitrah får höra de gudomliga orden som passar dennes fitrah som de första hörda orden i dennes liv. Tänk dig vilken påverkan det i sig kan ha på barnets själ. Enligt Imamerna(A) har det inte bara själslig påverkan utan även kroppslig. Azan och iqamah gör att barnet undviker att drabbas av epilepsi.

Som det nämndes sägs det enligt Imam Hossein(A) att den heliga Profeten(S) informerat om att läsandet av azan och iqamah skyddar barnet från epilepsi. Om man efterforskar lite kring epilepsi (som är en nervsjukdom) och de många olika kliniska forskningsstudierna som gjorts om hur man botar detta så har många forskare använt sig av olika sorters klassisk musik och bevisat att de lyckats minska uppkomsten av epilepsi attacker till en viss utsträckning och procent [5]. SobhanAllah! Om klassisk musik, som skapats av människan (skapelsen) fungerar till att förhindra uppkomsten av epilepsi (till en viss utsträckning) föreställ er vad adhan och iqamah (som är Gudomliga ord) kan ha för påverkan på hälsan förutom att förhindra uppkomsten av epilepsi som den heliga Profeten(S) och Imam Hossein(A) tog upp.

 

Källor:

[1]Partanen E., et al. Learning-induced neural plasticity of speech processing before birth. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013. 10;110(37):15145-50.

[2] Hearing in children of Jerry L. Northern & Marion P. DownArch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1994;71:F81-F87 doi:10.1136/fn.71.2.F81; Development of fetal hearing; Peter G Hepper, B Sara Shahidullah

[3] The Pregnancy Book: A Month-By-Month Guide Tag by William Sears, Martha Sears, Linda Hughey Holt

[4] Partanen E, Kujala T, Tervaniemi M, Huotilainen M. Prenatal Music Exposure Induces Long-Term Neural Effects. PLoS ONE, 2013; 8(10): e78946

[5] Sidorenko VN Effects of the medical resonance therapy music in the complex treatment of epileptic patients, June 2000, Integr. Physical behavior science