Tag Archives: kolesterol

Alkohols biologiska påverkan

Idag konsumeras alkohol regelbundet av cirka två miljarder människor i världen [1]. Enligt World Health Organization (WHO), anses alkohol vara bland de tredje största riskfaktorerna till tidig dödlighet, nedsatt kroppsfunktion och hälsoskador ur ett globalt perspektiv [1]. Alkoholkonsumtion har orsakat 3,8% av all dödlighet (2,5 miljoner människor) och gett upphov till en sjukdomsbörda, DALY, som […]