Tag Archives: hjärta

Varför äta halalslaktat kött?

Detta ämnesområde skulle kunna betraktas som en av de viktigaste frågorna som måste beröras och besvaras för att förstå innebörden av betydelsen med Halal. Med andra ord, är syftet att besvara följande fråga: varför måste muslimer äta Halal kött? Syftet med detta avsnitt är att beskriva de vetenskapliga skillnaderna som finns mellan Halal (nyttig och […]