GOTT HUMÖR

Profeten Mohammad(S) har sagt:

”Du kan inte tillfredsställa alla människor med pengar, men du kan bemöta dem med ett glatt humör och med artighet. Rikedomar är begränsade men god moral (akhlaq) och gott humör har aldrig något slut.”

7