Synder

Hur ska jag sluta synda?

Hej. Jag är en troende muslim som gör mitt bästa för att vara en god muslim. Men mina homosexuella tankar och begäran låter mig göra synder som jag själv inte vill. Jag anser homosexualitet som haram men jag kan inte hålla mig bort från sodomi. Jag är beroende av att kolla på homosexuella videos och onani. Jag försöker sluta men det går inte. Jag har återvänt till gud flera gånger men jag faller i samma synd och nu känns det hopplöst att fråga om förlåtelse. Jag är rädd om jag frågar om förlåtelse men kommer att göra synden igen. Det…

Läs mer

Onaniberoende

Fråga:   Hej Vad kan jag göra för mitt onaniberoende?   Svar:   I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Först och främst behöver du vända dig till Gud och be om Hans hjälp och styrka från Honom att helt bestämt avstå från denna stora synd. Du ska veta att ett av Shaitans trick är att få de troende att tappa hoppet om Guds förlåtelse av tanken på alla de gånger som man bett om förlåtelse men igen hamnat i synd. Så,…

Läs mer

Varför inte fri sex och alkohol i Islam?

  • By admin1
  • Jun 13th, 2015
  • Synder

Fråga: Varför inte fri sex och alkohol i Islam? Svar: Människan väsentliga frihet ligger i hennes rätt att välja det budskap hon tror på. Om en människa frivilligt väljer ett budskap när hon är medveten om deras förbud – då har hon utnyttjat den väsentliga friheten. Om man frivilligt följer islam, så har man medvetet valt vilka friheter som ska offras för att garantera andra friheter och rättigheter. Det finns inget tvång. Koranen säger: “..inget tvång i religionen”. Hur som helst så betraktas inte “rätt till fri sex och alkohol” som en rättighet eller en frihet inom islam. Det betraktas…

Läs mer

De psykiska och fysiska riskerna med sexuell lösaktighet

Fråga: Är onani skadligt? Svar: Om vissa okunniga läkare och inte så utbildade filosofer försöker bevisa att onani onödigtvis betraktas som ett tabu för ungdomar, medan majoriteten av de observationer och rapporter som inkommit från patienter i samband med detta tyder på det motsatta, är det som att förneka det uppenbara och således är det ett bedrägeri gentemot ungdomarna. Vi kommer nu att presentera ett utdrag ur en välgrundad vetenskaplig avhandling, som kommer att ge oss ett tydligt svar på denna fråga. Avhandlingen är skriven av en berömd expert inom psykologi (Dr Shirazi). Ungdomar ställs inför många komplicerade problem, varav…

Läs mer

Haram att onanera om man gör det med kläder utan att röra med händer på könsorganet?

Fråga: Hej är det haram att onanera om man gör det med kläder utan att röra med händer på könsorganet? Svar: I Gds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam och hej kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland välsignelsen av samvete och oro inför haram (otillåtet)! När något är haram (otillåtet) då är det haram (otillåtet)!   Må Gud vägleda och välsigna oss alla till sann tawba (uppriktigt ångersamhet och ombedjande om Guds förlåtelse) och förlåta oss alla våra synder och hjälpa oss att vandra i Hans väg och skänka oss sabr inför…

Läs mer

Vad är ”mindre” och ”större synder”?

Fråga: Hur kan man skilja mellan ”mindre” och ”större synder”? Svar: I själva verket är källan för att kunna bedöma större och mindre synder verserna från den heliga Koranen där följande står: ”Om ni, som ni befallts, undviker de svåraste synderna skall Vi utplåna era dåliga handlingar (…)” (Den heliga Koranen 4:31) Låt oss nu granska måttstocken som avgör ifall synden är liten eller stor. Våra lärda hävdar att varje synd, oavsett storlek, är en stor synd i sig. Men måttstocken ifall det är en liten eller stor synd ligger inte att den bör granskas med avseende det Gudomliga riket. Eftersom…

Läs mer

Hur många större synder finns det?

Fråga: Hur många större synder finns det? Svar: Det finns olika metoder för igenkännande av större synder och vi anger två av dessa: 1. Varje handling som utförs där Guds efterräkning och straff har utlovats i den Heliga Koranen (oavsett om det angivets tydligt eller indikerats eller är eftertryckligen förbjuden om och om igen) – det är en större synd. 2. Genom riktiga och autentiska traditioner som har kommit till oss från Islams stora ledare och där är de större synderna tydligt angivna. Exempelvis i brevet skrivet av Imam Ridha(A) till den Abbasitiska kalifen (ställföreträdaren) Mamoon där han har nämnt…

Läs mer

Om onani klassas som otukt, är det då 100 piskrapp-straffet som gäller?

Fråga: Salamu Aleikum Jag läste följande händelse eller detta citat (se nedan) och jag undrar i vilken kategori den onanerade klassas? Om onani klassas som otukt, är det då 100 piskrapp-straffet som gäller och om detta förekommit flera gånger, hur bestraffas denne då? ”genomföra sexuell penetrerin En gång ställde Ammar ibn Musa en fråga till Imam Sadiq(A) angående att genomföra sexuell penetrering av djur eller att onanera med handen eller andra av kroppens lemmar. Imam Sadiq(A) svarade: ”Varje sort av dessa former och de som liknar dessa där mannen låter sig komma anses vara otukt och detta är haram.” [Al-Kafi,…

Läs mer

Är det haram och kolla på skräck filmer?

Fråga: Selam, Är det haram och kolla på skräck filmer? Ursäkte mig att jag skriver så hoppas allah förlåter mig för jag frågar det här är det haram eller halal och ha oralsex? jag ber ursäkt änu än gång för jag skrev det här   Svar: I Guds Namn Wa alaykom as-salam wa rahmat-ollah wa barakatoh Det är inte haram att kolla på skräckfilm i sig men det kanske inte är så bra; frågan är egentligen vad man får ut av det och varför man tittar? Hjälper det ens förnuft eller lär man sig något eller ökar det intellektet eller…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen