Historia Imam Jawad(A)

Imamens verk

Det är han som förberedde och skrev böcker för masa’il och Ijtihaad och Taqlid vilka var betydelsefulla för att förbereda troende för den 12:e Imamens fördoldhet. En gång när den unga Imamen(A) var på väg till Bagdad kom han förbi Mamuns sällskap som återvände från en jaktresa. Alla andra barn på gatan sprang sin väg förutom Imamen(A). Mamun frågade den unga Imamen(A), ”Varför sprang du inte din väg?” Imamen(A) sa att vägen var tillräckligt bred för alla dem och att han inte hade begått någon synd. Mamun frågade honom om vem han var, när han sedan fick reda på det,…

Läs mer

Hans titel, liv & sysselsättning

Härskarna innan Mamun Rashids tid hade förtryckt Imamerna men misslyckats att segra över dem, Mamun Rashid planerade istället att muta Imamerna. Han försökte göra den åttonde Imamen till sin efterträdare genom att ge honom makt och rikedom, men även det misslyckades. Imam Muhammad Jawad(A) blev imam vid 9 års ålder. Mamun Rashid försökte nu att använda makt och rikedom med tro om att han skulle kunna muta Imam Muhammad Jawad(A). Hans huvudsyfte var även att se till att den 12:e Imamen (som ska bringa rättvisa till världen) skulle komma från hans ätt, därför avsåg han att ge sin dotter Ummul Fadhl…

Läs mer

Hans bortgång & begravning

Med anstiftande från både Ulema och Ummul Fadhl, sände Mo’tasam gift till Ummul Fadhl för att sätta det i Imamens(A) dricka. Imamen dog den 29:e Dhul Qa’da vid 25 års åldern och begravdes nära sin farfar i Kadhmain. Den 10:e Imamen tvagade honom (ghusl) och lindade in honom i vitt tyg (kafan).

Läs mer

Du bör inte frukta någon annan än Allah

Historien om Mamun Al-Rashids första möte med den unga sonen av Imam Ridha(A) är intressant. En gång när vår 9:e Imam, Imam Jawad(A), var nio år gammal, gick han på en av gatorna i Bagdad då Al-Rashid och hans soldater kom förbi. Alla andra barn på gatan sprang iväg men Imam Jawad(A) gjorde inte det. Al-Rashid noterade detta och stannade sitt ekipage och frågade: ”Unge man, varför sprang du inte iväg som alla andra barn?” Imam Jawad(A) svarade lugnt: ” Jag har varken begått ett brått eller blockerat din väg. Varför skulle jag då ha sprungit iväg eller blivit rädd?…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen