Historia Imam Askari(A)

Hans kunskap av dolda ting

Ismail berättar: ”Jag stod och vakade över gatan som vår 11:e Imam Hassan al-Askari(A) skulle passera, så att jag skulle kunna hejda honom när han gick förbi för att be om hans hjälp”. Strax innan detta hade jag gömt undan 200 guldmynt för min framtida försörjning. Vid det tillfället då jag var borta i mina tankar, passerade Imamen(A) förbi mig. Jag skyndade mig efter honom och stoppade honom. Jag berättade då för honom om min fattigdom och min förtvivlan, och jag svor på att jag inte ägde något för min försörjning. Imamen(A) blev mycket upprörd över mitt svärande. Han bad…

Läs mer

Imam Askari(A) och filosofen Ishaq al-Kindi

Vår 11:e Imam, Imam Hassan Askari(A) levde ett kortvarigt 28 årigt liv. I hans kortvariga liv, fick han uthärda mycket lidande i händerna på Abbasid kaliferna. Trots allt lidande och fångenskap i Samarra i Irak, drog många lärjungar fördel av hans Gudstillskänkta kunskap och blev senare lärda inom sina ämnen och områden. Imam Hassan al- Askari(A) diskuterade ofta med den tidens agnostiker angående Guds existens och nödvändigheten av profeter och imamer, dessa diskussioner gjorde att många ateister ändrade sina åsikter och konverterade till islam . Bland dessa konvertiter fanns Ishaq al-Kindi. Denna man var en stor filosof i Irak. Han…

Läs mer

Imam Askari(A) och de vilda djuren

Abbasid kalifen Mu’tamid var precis som sina förfäder en öppen fiende till Ahl al-Bait(A). Han beordrade att Imam Askari(A)skulle fängslas och att ingen nåd skulle skänkas till honom. Ordern utfärdades och Imam Askari(A)blev fängslad, han fortsatte att be under de långa nätterna och fasta under dagarna i fängelset. Hans fångvaktare var en grym man. En dag fick han ett råd av sin fru, som följde: ”Frukta Allah(SWT)! Vet du inte vem det är som du har fängslad i ditt fängelse? Han är en from man och en ivrig tjänare till Allah(SWT). Jag fruktar att Allah(SWT) ska förbanna dig” ”Jasså? Är…

Läs mer

Hur Imam Askari(A) avslöjade sanningen om de kristna

I de tidigare åren under Imam Askaris(A) ledarskap var Mu’tazz kalif. När kalifen dog efterträddes han av al-Muhtadi son till al-Watiq. Efter hans korta välde av bara elva månader, kom den äldste av sönerna till al-Mutawakkil; nämligen al-Mu’tamid till tronen. Under dessa Abbasidkalifers regimer fann inte Imam Askari(A) någon fred eller ro. Abbasiddynastin var dock involverad i konstanta komplikationer och svårigheter, men alla kaliferna fann det nödvändigheten att hålla Imam Askari(A) fängslad. En av den heliga Profetens(S) traditioner förtäljde att han skulle efterträdas av tolv efterträdare från hans ätt (Ahl al-Bait(A)). Den sista av dessa tolv efterträdare skulle vara Imam…

Läs mer

Hans kunskap inom den Heliga Koranen

Allah(SWT) säger: ”… ärver en broder detsamma som två systrar…” (Den heliga Koranen 4:176) En person som var känd för sin kunskap och dygd, kom till Imam Askari(A) och frågade: ”Kvinnor är av naturen svagare än män. Hur kommer det sig att kvinnan får dela på den mindre delen av arvet när hon ärver? Män å andra sidan, trots sin styrka, får två delar arvet. Rättvisan fodrar att det borde vara tvärtom”. Imam Askari(A) svarade: ”Du har sett den uppenbara svaghet hos kvinnan, men du har inte reflekterat kring plikterna som tilldelas män kontra kvinnor. Mannens svårigheter är fler än…

Läs mer

Imam Askaris(A) ord och visdom

Imam Askari(A) sade: ”Att hälsa på varje människa som passerar oss och att sitta överallt annars än på den bästa platsen är tecken på anständighet.” Imam Askari(A) sade: ”Uträttandet av många böner och fasta är inte tillbedjan, utan reflektion kring Allahs(SWT) göromål är bättre tillbedjan.” Imam Askari(A) sade: ”Ilska är nyckeln till all ondska” Imam Askari(A) sade: ”Den bästa av alla bröder är den som glömmer bort (döljer) andras synder och framhäver deras goda gärningar.” Imam Askari(A) sade: “Inget slår högre än två karaktärer: tron på Allah(SWT) och vara till nytta för vännen” Imam Askari(A) sade: ”Generositet har en gräns,…

Läs mer

Han är en annan Jesus…

Imam Hasan Askari(A) sände en dag någon efter Bakhtishu, en av de största fysikerna på den tiden. Han bad Bakhtishu att sända en av hans elever till Imamen(A). Imam Hasan Askari(A) var under den tiden under tillsyn av Abbasid- dynastin i Samara och Bakhtishu var Abbasid- kalifernas främsta fysiker. Då Bakhtishu var medveten om Imamens(A) karaktär, sände han sin bästa elev, men upplyste honom och sade: ”Gå till Imamen(A), men var uppmärksam om att han är den mest kunniga personen på jorden. Anmärk eller invänd inte åt något Han(A) säger.” Enligt Imamens(A) order, utförde eleven flebotomi (åderlåtning) och tog en…

Läs mer

Imamens(A) brev till Ibn Babawayah al-Qummi

Den kände vetenskapsmannen Shaykh Saduqs far, Ali bin Hossein bin Babawayh al-Qummi, var likt sin son, en prominent vetenskapsman. Imam Hasan al-Askari(A) skickade ett brev till al-Qummi, vilket visade den respekt och vördnad Ahl al-Bait hyste för honom. Efter att ha prisat Allah(SWT) och Profeten(S) i brevet, skrev han: ”Ärade och betrodde jurist för mitt folk. Å, Abul Hasan Ali bin Hossein al-Qummi, må Allah välsigna dig med vad Han än önskar dig och må Han ge dig friska söner. Jag råder dig att vara gudfruktig i dina handlingar så att du inte må förargar Honom. Upprätthåll därför bönen och…

Läs mer

Visdomsord

Abu Hashim al-Jafari har återberättat att en person kom fram en gång till Imam Hasan al-Askari(A) och frågade: “Varför ärver en kvinna endast hälften så mycket som en man gör?” Frågan berörde en son och en dotter som skulle ärva av deras mor och far. Sonen skulle få ärva dubbelt så mycket som dottern. Imamen(A): ”Den första anledningen är jihad som endast är obligatoriskt för män och det andra är försörjningen av en familj vilket vilar på mannens axlar. På mannen vilar även ansvaret av att betala penningersättningen vid ett olycksfallmord, kvinnan är befriad från detta ansvar.” När Abu Hashim…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen