Fatima Zahras(A) i hadither

Fatima(A) den sannings talande Aisha sade: ”Jag har aldrig skådat någon mer sanningstalande person än Fatima(A) förutom hennes fader”. [Källa: al-Asti’ab av Allamah ibn Abdel-Barr, vol. 2, sid. 751; Mostadrak al-Hakim al-Neyshabori , vol. 3, s. 160]   Imam Mahdi(AJ) från Fatimas(A) avkomma Umm Salama återberättar att Profeten(S) sade: ”Al-Mahdi (Imam Mahdi(AJ)) är från Fatimas(A) […]