Ayatollah Seyyed Mohammad Shirazi(RA)

Barndom och Utbildning

Mohammad Shirazi föddes i den heliga staden Najaf i Irak år 1347 e.h. (muslimsk kalender), 1928 e.kr. Han härstammar från en förnämlig familj med roten djupt i Islamisk vetenskap, litteratur och dygd. Shirazi familjen har frambringat många stora lärda personer och maraji’ såväl som berömda ledare. Två av de mest kända ledarna är stora Ayatollah Mirza Hassan Shirazi, ledare av författningen, även känd som ”tabacco” rörelsen i Iran, och Ayatollah Mohammad Taqi Shirazi, ledare för revolutionen i Irak 1920, som friade Irak från de koloniala makterna. Shirazis far, stora Ayatollah Mehdi Shirazi, har varit en känd och högt respekterad lärd och dåtidens marji’. Han är ättling till den heliga Profeten Mohammad(S).Vid nio års ålder flyttade Mohammad Shirazi  tillsammans med sin far till staden Karbala i Irak. Efter grundutbildningen fortsatte den unga Shirazi sina studier inom olika ämnesområden under sin faders ledning och även hos andra stora eminenta lärda och specialister. Under sina studier visade han en anmärkningsvärd talang och vilja såväl för lärdom som för sin outtröttliga förbindelse till sitt arbete och grunden som han trodde på. Med sin extraordinära förmåga och ansträngning gjorde han sig förtjänt för erkännande, av sin far och andra maraji’ och lärda, som mujtahid (en kvalificerad religiös lärd i den islamiska rättsvetenskapens lagar). Därefter kunde han anta titeln som marji’ år 1961 vid 33 års ålder.

År 1971 utvisades han, av Bathtistiska regeringen i Irak, till Libanon. Därefter stannade han i Kuwait fram till 1979, som sedan flyttade till staden Qum i Iran.

Den stora Ayatollah Seyyed Mohammad ibn Mehdi al-Hosseini al-Shirazi är marji’ för miljoner av muslimer världen över. En karismatisk person som är känd för sin höga moral, ärbarhet och andlighet. Seyyed Shirazi är en mentor och en källa av inspiration för muslimer. Han har outtröttligt hängivit sig själv och sitt liv specifikt för muslimernas angelägenheter och även för den allmänna mänskligheten. Han har gjort en omfattande insats i olika kunskapsområden, så som juridik, teologi, politik, ekonomi, lagstiftning, sociologi och mänskliga rättigheter.

Arbeten och Böcker
Den stora Ayatollah Shirazi är berömd för sin intellektuella förmåga och holistiska vision. Han är känd för sina friska idéer och realistiska lösningarna för frågor som angår mänskligheten. Han har skrivit varierande specialiserade studier som anses vara bland de viktigaste referenserna inom Islamisk vetenskap och tro, doktrin, etik, politik, ekonomi, sociologi, lagar, mänskliga rättigheter etc. Han har berikat världen med sitt häpnadsväckande inlägg på mer än 1200 böcker, avhandling och studier inom olika ämnesområden. Hans böcker sträcker sig från enkla introduktionsböcker för ung generation till litterär och vetenskapliga mästerverk. T.ex. hans arbete om Islamisk rättsvetenskap (al-figh serie) utgörs av 150 delar som utgör mer än 70 000 sidor. Genom sina friska tankar och idéer har han bemästrat grundfrågorna så som familjen, mänskliga rättigheter, frihet och yttrandefrihet, politisk pluralism och Shura eller rådgivande system för ledarskap.

Seyyed Shirazi tror på den fundamentala och elementära naturen av frihet för mänskligheten. Han är för yttrandefrihet, politisk pluralitet, debatt och diskussioner, tolerans och förlåtelse. Han tror starkt på ett rådgivande ledarsystem och uppmanar för organiserande av en religiös rådgivningsgrupp för ledarskap. Han uppmanar skapandet av den universala Islamiska staten som omfattar alla muslimska länder.

Hans verk

Al-Fiqh series – consists of 150 volumes Contemporary Religions
Science and Tafseer of the Noble Qur’an Dialectic and Philosophy
The Sacred Hadeeth Rights and Law
Supplications Politics and Government
Science of Jurisprudence Fundamentals Management
Jurisprudence and Legislation Economics
Islamic Doctrine (’Aqaa’ed) Sociology
Islamic Education History
Ethics and Etiquette Memoir
Universities of Islamic Sciences (Hawzah) Miscellaneous
Science of Arabic Prose and Poem – Syntax and Morphology

Ett flertal böcker har publicerats där författarna studerat Seyyed Shirazis visioner och syner genom hans omfattande verk och publikationer. Bland dessa är:

Aspects of the Political Theory of Ayatollah Muhammad Shirazi av Muhammad G. Ayyub

Studies in the Thoughts of Imam Shirazi, av Dr Ayaad Mousa Mahmud