Ayatullah Muhsin al-Hakim(RA)

Med framgång för Bolsjevikerna i Ryssland, började den röda rörelsen få omfattande stöd runt om i världen.
Speciellt i Mellanöstern började många muslimer se kommunismen som lösningen på all deras socioekonomiska lidanden, och olika kommunistiska partier började locka till sig stora mängder av förvirrade ungdomar, särskilt i Irak. Och ändå, var de katastrofala resultaten av kommunismen redan förutspådda av en äldre rättslärd i det shiamuslimska seminariet i Najaf, vars religiösa påbud var att förklara kommunismen likvärdig med Shirk (polyteism/avgudatro) och Kufr (otro/förnekelse). Så det påbudet markerade slutet för kommunismen i Irak.

Han föddes som Seyyed Muhsin(RA – Rahemah-o Allah – må Gud vara honom nådig) son till Seyyed Mahdi Tabatabai al-Hakim(RA) till en familj med flera rättslärda i den heliga staden Najaf, Irak  år 1306 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina).
Han fick sin religiösa utbildning i Najaf, Akhund al-Khorasani(RA), Seyyed Abo’l-Hasan al-Esfehani(RA), Seyyed Kadhim Tabatabai Yazdi(RA), och Sheikh Mohammad Hossein Naini(RA) var hans eleganta lärare.
Efter upphörandet av hans lärare, blev Seyyed Muhsin al-Hakim(RA) ledaren för seminariet i Najaf, och efter Ayatullah Burujerdis(RA) död år 1380 e.H, blev han snart accepterad som Marja Taqleed (rättslärd som man efterföljer) utav shiamuslimer runt om i världen.

Under Ayatullah Muhsin al-Hakims(RA) styre växte seminariets utsträckning. Han inledde ett program för att samla in olika böcker och manuskript som tidigare hade blivit ignorerade eller oorganiserade, dessa böcker kulminerade i hans bibliotek som innehåller över 30 000 böcker och nästan 5000 olika manuskript.
Det är sagt att i tider av ekonomisk brist, så brukade Ayatullah Muhsin al-Hakim(RA) be och fasta för sjuka personer och han brukade använda sina pengar för att köpa böcker och manuskript från sina ägare.
Han etablerade också flera religiösa skolor, inklusive Madressa Sharif al-’Ulema i Karbala, Madressas Seyyed Yazdi, Dar al-Hikma, och Ilmiya i Najaf, Madressa Ilmiya i Hilla, såväl som en religiös skola i synnerhet för studenter med afghanska och centralasiatiska ursprung.
Hans studenter omfattar så stora namn som Seyyed Abo’l-Qasim al-Khoei(RA), Seyyed Ruhollah Musawi Khomeini(RA), Martyren Seyyed Qadhi Tabatabai(RA), Martyren Seyyed Mohammad Baqir as-Sadr(RA), Seyyed Ali Hosseini Sistani(RA), Seyyed Sa’eed Tabatabai Hakim (hans barnbarn), Sheikh Hossein Waheed Khorasani(RA), och Sheikh Naser Makarem Shirazi(RA).
Under hans tid, så hade seminariet utökat sina internationella insatser, och Ayatullah Muhsin al-Hakim(RA) använde seminariets finansiella resurser till att etablera moskéer och islamiska kulturcentrum i Irak, liksom på platser i Libanon, Syrien, Afghanistan och Pakistan. Hans vägledning och hundratals Islamiska böcker publicerades på lokala språk såsom urdu(Pakistansk språk) och pashto(Pakistansk språk), och de kunde lätt göras tillgängliga för folket för första gången.

Såsom det socialistiska Ba’ath partiet höll på att skapa en enväldig stat i Irak, så etablerade Ayatullah Muhsin al-Hakims(RA) egna söner Seyyed Mohammad Mahdi al-Hakim(RA) och Seyyed Baqir al-Hakim(RA) det islamiska Da’wa partiet tillsammans med Martyren Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr(RA) och Seyyed Murtadha al-Askari.

Partiet försökte motverka Ba’ath regimens autokratiska och oislamiska idéer, och som ett resultat, blev många av dess medlemmar dödade. Liksom Ayatullah Burujerdi(RA), vart Ayatullah Muhsin al-Hakim(RA) (och senare även Ayatullah Abo’l-Qasim al-Khoei[RA]) anklagad för att upprätthålla en viss tystnad under denna period.
Men man måste komma ihåg att hans religiösa ledarskap inträffade under mycket turbulent tider.
Revolutioner sker inte över en natt, och Ayatullah Muhsin al-Hakim(RA) insåg att för att effektivt kunna motverka Ba’ath partiet, så måste det finnas en särskild grupp av rättslärda och jurister för att leda folket. Just därför, lät han Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr(RA) ansvara för motståndsrörelsen, medan han själv koncentrerade sig på att utbilda studenter i den shiamuslimska akademin. Faktum är att många av hans studenter och minst sex av hans söner var brutalt förföljda och sedan dödade av Ba’ath regimen. Idag är den inflytelserika Supreme Islamic Iraqi Council (SIIC) ledd utav Seyyed Abd al-Aziz al-Hakim, en av Ayatullah Muhsin al-Hakims söner.

År 1390 e.H, avled Ayatullah Muhsin al-Hakim(RA). Han blev lagd till vila i sitt bibliotek i Najaf, och efterföljaren för ledarskapet för seminariet i Najaf  blev Seyyed Abo’l-Qasim al-Khoei(RA).