Varför har ni inte med marajiat ayat allah Mohammed baqer al-sader?

Fråga

Alslamo alikom broder och sysster… Islamopedia,se så fint och en av mina favoritar som jag tycker om.. men har bara en lite fråga varför har ni inte med marajiat ayat allah Mohammed baqer al-sader och Mohammed sadak al-sader? Som ni vet säkert vem dem är!!! walikom alslam wrahmet allah wabrakatoh…

Svar

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh käre broder Ali

All tacksamhet och lovprisandet hör till Gud som väglett, stärkt och välsignat oss alla och möjliggjort detta arbete och vi hoppas att sidan är utav hjälp för våra kära syskon inshaAllah!

Jo broder, eftersom denna sida är ständigt under bearbetning och uppdateras allteftersom så fattas det ännu en hel del som vi arbetar på att komplettera med, med Guds hjälp inshaAllah! Exempelvis så har vi bilder på många fler maraji’ (rättslärda som man efterföljer) på sidans förstasida trots att det saknas biografier för flera av dem. Vidare så finns än en gång inte ens alla våra stora maraji’ bland bilderna och detta beror just på att sidan är som sådan att det tillförs nya artiklar så fort vi hinner sammanställa dessa. Exempelvis så finns Ayatullah Mohammad Baqir as-Sadr(RA) med bland bilderna på första sidan; däremot har vi tyvärr ännu inte hunnit uppdatera med biografin för denna stora marji’. Vi kommer även att utöka med Ayatullah Mohammad Sadiq as-Sadr(RA) så småningom samt fylla på med fler frågor inom aqa’ed och fiqh inshaAllah!

Det är väldigt mycket arbete som krävs att ta sig an och våra resurser är tyvärr begränsade så det kan gå ganska långsamt med uppdateringar men dessa sker med Guds hjälp, våra syskons ansträngningar och er syskons böner för oss inshaAllah!

Må Gud vägleda, stärka och välsigna dig och oss alla ytterligare att ta våra steg på Hans stig i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i sann väntan på vår väntade Imams(AJ) alltmer snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner käre broder
Den Väntades Vänner