Kampens festival

Den heliga månaden Ramadan är månad av strävan med sig själv, en månad där man kontrollerar sina begär. Och nu har tillfället kommit för att hålla en stor och magnifik Eid firande. Denna festival är det islamiska Eid al-Fitr som Allah(Swt) har skänkt till alla muslimer där Han gjort de till deltagare i denna välsignade firande[1]. Detta är en Eid där man observerar lydnaden till Allah(Swt) där muslimer från alla folkgrupper och sociala klasser står som bröder i ledet för dyrkandet av Allah(Swt) och för att be.

Under Eid al-Fitr dagen så är muslimerna över världen stolta över att de framgångsrikt ha gått genom månaden Ramadan med dess andliga välsignelser som skänkts dem. Under den här dagen tackar vi Allah(Swt) för att ha fullbordat den största lektionen i islamisk träning som erbjuds under den här månaden. Vi tackar Honom som gett oss möjligheten att dra nytta av dess lektioner till vår nivå av förståelse.

En sann muslim har dragit mest nytta av den här dagen då han/hon har återvänt segrande från en väldigt känslig och farlig kamp (Jihad). Denna kampe är den oändliga kampen mot jagets djuriska begär och njutningar. För att vara segrande i det här stridsfältet så bör man återhålla sitt jag från luster, från att äta och dricka, från otillåtna blickar, från att ljuga, baktala, ilska, dålig moral, stolthet och från alla andra synder. Det är samma stora jihad som den heliga Profeten(S) refererade till när en grupp av hans följeslagare hade återvänt från ett krig, där de stred mot fienden med sina svärd och vapen, då han sade: ”Prisade vara de som genomfört sin lilla Jihad, men (dock) kvarstår den stora jihaden”[2]. Inga andra än de troende kan erövra och bemästra den stora Jihaden.

Sannerligen är kampen mot ens egna begär en svår uppgift trots dess enkelhet. Det är lätt eftersom människans naturliga instinkter och visdom inser nödvändigheten och nyttan och om människan rör sig i den här riktningen så kommer hon att bli mer framgångsrik ju längre fram hon tar sig. Men det är också svårt då kampen mot jaget där man ställer sig upp mot olika begär och kämpar för att kontrollera dem och för att känna igen de sataniska fällorna och de dolda begären inte är en enkel uppgift. Framgångsrik är den som lyckas kontrollera sina begär och för dem till medelvägen och får de att följa en lämplig ordning.

Månaden Ramadan är en stor möjlighet för att röra sig i den stigen och praktisera kampen mot jaget; och Eid al-Fitr är dagen då man börjar med att kvarhålla denna ansträngning för de kommande elva månaderna under året. Vi behöver vara konsekventa med att praktisera kampen mot våra begär under all övrig tid också.

(Texten är ett urval taget från Ayatollah Safi Gulpayganis ord angående Eid al-Fitr)

Fotnoter:

[1]. Man-la-Yahzarahoo al-Faqih, vol. 1, s. 513

[2]. al-Kaafi, vol 5, s. 12; Amaali Saduq, s 466