Varför inte fri sex och alkohol i Islam?

Fråga:
Varför inte fri sex och alkohol i Islam?

Svar:
Människan väsentliga frihet ligger i hennes rätt att välja det budskap hon tror på. Om en människa frivilligt väljer ett budskap när hon är medveten om deras förbud – då har hon utnyttjat den väsentliga friheten. Om man frivilligt följer islam, så har man medvetet valt vilka friheter som ska offras för att garantera andra friheter och rättigheter. Det finns inget tvång. Koranen säger: “..inget tvång i religionen”.

Hur som helst så betraktas inte “rätt till fri sex och alkohol” som en rättighet eller en frihet inom islam. Det betraktas som band. Det är så för att de människor som befrias från sina begär är mer fria än de som fortfarande är slavar under sina begär. De tonåringar som t.ex. får rättigheter att börja röka tidigt, de får inte någon frihet. Vad de i själva verket får är ett beroende av rökning.

En sann frihet ligger inte i, vilket man ofta tror, att man väljer ett eller flera av många tillgängliga alternativ. Den sanna friheten ligger i att man endast får välja bland sådana alternativ som gör att man även i fortsättningen kan vara fri och förmågan att både ta till sig och förkasta. Islam strävar efter att befria människan från lustar och begär som häller henne fången och tvingar henne att för-söka tillfredsställa dem resten av livet. När man har upplevt fri sex och alkohol kan man bli så bun-den till det att människan ibland kan riskera fa-miljens lycka och sitt eget bästa för att tillfredsställa dessa behov.

Det som ligger i denna “frihet” är inte frihet utan faktiskt motsatsen – men klädd i frihetens kläder.