BILAL HABASHI(RA)

Bilals(RA) far hette Raba. Han var en slav från Abessinien, som hade förts till Mecka. Han tillhörde en man som hette Khalaf. Bilals(RA) mor hette Hamama. Hon hade tillfångatagits när Allah(SWT-subhanah-o wa taala-glorifierad upphöjd äro Han) skickade fåglarna för att fullständigt förstöra Abrahas arme, som hade kommit för att förstöra Kaba (En kvadratisk stenbyggnad lokaliserad i Mecka).
Raba och Hamama gifte sig och fick tre barn, en dotter och två söner och Bilal(RA) var en av dem. Efter Khalafs död så blev hans son Umayya Bilals(RA) ägare. Umayya var en stenhård fiende till Profeten(S). När Bilal (RA)hörde talas om Profeten Mohammad (S-Salla Allah-o alayh wa aleh-frid vare med honom och hans hushåll) och hans budskap så blev han genast muslim men höll det hemligt från sin herre.
När Umayya förstod att Bilal(RA) var muslim så blev han arg. Han slog och misshandlade Bilal(RA). Han plågades och tvingades ligga på het sand med tunga stenar på bröstet. Bilal(RA) fortsatte att säga: ” Ahadun ahad ”( Bara En Gud, Bara En).” Umayya tog glödheta järnstänger och satte brännmärken på Bilals(RA) ben. Det rubbade inte Bilals(RA) övertygelse. Han var en av de följeslagare till Profeten(S), som fick utstå mest lidande. Dagarna gick och Bilal(RA) utsattes för allt mer misshandel. Hans tillstånd blev allvarligt. Profeten(S) sade till Abu Bakr att köpa honom från Umayya och frige honom och på så sätt blev Bilal(RA) fri.
När Jibrail(A-alayh as-salam-frid vare med honom) kom till Profeten(S) med ordalydelsen till Azan(Böneutrop) så bad Profeten(S) att Imam Ali(A-alayh as-salam-frid vare med honom) skulle lära Bilal(RA) att läsa den. Förut hade Bilal(RA) bara ropat ut till folket: ” A-salatul Jamaa” för att säga att de skulle komma och be. Bilal(RA) hade vackert röst och han är den förste moathen (Bönutropare) i Islam. Det finns några avundsjuka och högmodiga människor, som ogillade att Bilal(RA) vara moathin. De klagade hos profeten(S) och kom med olika anklagelser som att Bilal(RA) inte kunde uttala sj-ljudet utan sade s istället. Profeten(S) sade att Allah(SWT) hade godkänt Bilals(RA) sin istället vid shin.

Bilal(RA) deltog i hijra från Mecka till Medina, men han kände alltid hemlängtan till hemstaden Mecka. Han deltog också i alla krig för islam. Hans forne herre Umayya dödades i slaget vid Badr. När muslimerna hade återvänt till Mecka så klättrade Bilal(RA) upp på kaba (En kvadratisk stenbyggnad lokaliserad i Mecka). Och ropade ut azan.
Efter Profetens(S) död slutade Bilal(RA) att ropa ut azan(Böneutrop). Han protesterade mot orättvisorna mot Imam Ali(A -alayh as-salam-frid vare med honom). En gång bad Fatima(A-alayha as-salam-frid vare med henne) honom att ropa ut athan. Han gjorde det men när han uttalade orden ash hadu anna Mohammador Rasulullah, svimmade hon, då slutade Bilal (RA) att ropa ut azan.
Han beslöt sig för att lämna Medina och flytta till Damaskus. Han orkade inte längre se alla orättvisorna som begicks. Han återvände 9år senare för Ziyarah(Vördnadshälsningar som reciteras) till Profetens(S) grav. Medina borna ville höra honom ropa ut azan. Han vägrade ända tills Imam Hassan(A- Alayh as-salam-frid vare med honom) och Imam Hossein(A- Alayh as-salam-frid vare med honom) bad honom om att göra det. Det skedde en tidig morgon och gatorna fylldes av gråtande människorna, som mindes Profetens(S) tid. Senare återvände han till Sham (Damaskus) och dog där.