IMAM ALI AR-RIDHA(A)

Till jägaren med hjorten
sade min Imam” Frukta inte.”

” Låt henne mata sina barn,
hon kommer tillbaks till dig
när hon har skött om dem.”

”Jag skall stanna i hennes ställe,
jag lovar att du inte skall förlora ansikte.”

Hjorten kom tillbaks som Imam(A) hade lovat
Välbehållen till jägaren, som lugnade sig.

Imam Ali Ar-Ridha (A) är säkerheten,
som håller olyckor borta.