IMAM HASSANS (A) ETIK OCH UPPFÖRANDE

En gång så tappade en av Imam Hassans(A) tjänarinna en varm tallrik soppa på honom. Hon var mycket rädd för att hon trodde att Imamen (A) skulle vara arg och straffa henne för det hon har gjort.

Hon reciterade omedelbart versen: ”De som kväver sin vrede.”
Imam Hassan (A) log och sade att han inte var arg.
Hon reciterade nästa del av versen: ” och hava undseende med människorna.”
Imam Hassan (A) sade att han hade förlåtit henne.
Hon avslutade sedan versen: ”Ja, Gud älskar dem, som gör väl.
Då sade Imam Hassan (A) att hon var fri.
Ovanstående Ayah(Vers) är från den heliga Koranen: Sura Al-Imraan (3), vers 134.

Etik och uppförande: Den heliga Koranen är inte bara för att läsa utan vi skall också lära oss något ifrån den. Det är Allahs(SWT) ord och vi bör praktisera dem.