Får mans kaka hand med en från motsatt kön?

Fråga:

Asalamo Alaykom
Jag undrar om det är haram att skaka hand av motsatt kön?

 

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och religionen vars lagar är för människans bästa utveckling.

Handskakning för en kvinna och man som inte är mahram (religiöst närstående) till varandra är inte tillåtet och haram, ja.

För en kvinna är icke-mahram (religiöst främmande) män alla exklusive hennes far i stigande led – farfar, farfars far o.s.v., bror, make, svärfar som räknas som en andra far,  son i nedgående led – sonson/dotterson, sonsons/dottersons son, mor-/farbror i stigande led, syster-/brorson.

För en man är icke-mahram (religiöst främmande) kvinnor alla exklusive hans mor i stigande led – mormor, mormors mor o.s.v., syster, hustru, svärmor som räknas som en andra mor, dotter i nedstigande led – dotterdotter/sondotter, dotterdotters/sondotters dotter, moster/faster i stigande led, syster-/brorsdotter.

Alla som inte är något av dessa, även om de räknas som släkt som exempelvis kusiner, är icke-mahram.

Det finns en del gränser att beakta i kontakt med icke-mahram varav ett är fysisk beröring som inte är tillåten. Detta utöver allmän anständighet och kyskhet i beteende.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och hans Ahl al-Bait(A) i handling och ord inshaAllah!

Inkludera alla världens människor i synnerhet alla förtryckta i dina böner
Den Väntades Vänner