Nackens sju kotor

 

Nacken definieras inom vetenskapen som lederna mellan huvudet och halsryggraden (vertebrae cervicales). Halsryggraden består av sju kotor (s.k. C1 till C7) [1] som hålls på plats av kraftiga ledband (latin: singularis ligamentum , pluralis ligamenta) och muskler. Kotorna förbinds med varandra dels genom mellankotsskivor (latin: singularis discus intervertebralis, pluralis disci intervertebrales) [3] som sitter framtill, så kallade diskar (latin: singularis discus, pluralis disci), och dels genom facettlederna (latin: singularis articulatio zygapophysealis, pluralis articulationes zygapophysiales) [4] som sitter baktill på vardera sida av kotorna. De sju kotorna har till uppgift att hålla upp huvudet och medverka i dess rörelse. Däremot är det värt att notera att disk saknas mellan atlas (C1) och axis (C2).[5]

alt text
Fig.1: Illustration som visar halsryggradens sju kotor.

Vid varje rörelse som nacken utsätts för samarbetar olika halskotor, ledband och muskler. Exempelvis styrs flexionen och extensionen av huvudet av nackens C5-C6 och C6-C7. När man roterar nacken genom att röra huvudet från sida till sida genomförs den mesta rotationen längs C1 och C2. [6] Ledbanden har i sin tur till uppgift att stabilisera halsryggen och skydda den neurala vävnaden mot benstruktur och styra rörelser. [7]

Från halsryggraden går åtta par nervrötter till armens nerver. [8] Varje nerv innehåller nervtrådar som leder information från hjärnan och ryggmärgen ut till kroppen, och nervtrådar som leder information från kroppen till hjärnan.

Om dessa kotor inte hade funnits skulle huvudet inte kunnat lyftas upp av nacken. Vid sjukdomen artros, där lederna har skadats och är smärtar, kan människan exempelvis inte hålla sitt huvud uppe. [9]

I koranen förekommer följande angående de sju kotorna:

”Vi har smitt kragar av järn åt dem, [kragar] som omsluter halsen ända till hakan och tvingar upp deras huvuden; ” (Koranen, 36:8)

Den liknelse som Koranen drar gällande de sju kotorna i nacken i denna vers är förvånansvärt beskrivande. Där beskriver Gestaltaren – Gud, den Allsmäktige Skaparen – kotorna som separata delar av kedjor eller bojor som sitter ihop och håller ihop det hela.

 

Källor:

[1] University of Michigan, http://www.med.umich.edu/lrc/coursepages/m1/anatomy2010/html/anatomytables/bones_back.html

[2] Clinically oriented Anatomy, 5e upplagan, Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, 2006 Lippincott Williams & Wilkins, sid. 26-27.

[3] Ibid., sid. 480.

[4] Ibid., sid. 478.

[5] Ibid., sid. 479.

[6] Spine-Health – trusted information for back pain. http://www.spine-health.com/conditions/spine-anatomy/cervical-vertebrae

[7] Mayfield Clinic. http://www.mayfieldclinic.com/PE-AnatSpine.htm#.VVqLaPmqpBc

[8] Hospital for Special Surgery. http://www.hss.edu/conditions_neck-cervical-nerve-spinal-cord.asp#.VVqOuvmqpBc

[9] Arthritis Research UK. http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/conditions/neck-pain/symptoms.aspx