Myggan

En mygga väger ungefär 0,0025 gram. [1] Den närmar sig smidigt sitt byte för att med sin sugsnabel smaka på det goda blodet som flödar i människan. Människan har länge haft uppfattningen att myggan är en simpel insekt som enkelt krossas med ett simpelt slag när den sätter sig på hennes hud.  Men vad vet vi egentligen om denna mygga, som många av oss anser vara obetydlig? Låt oss följa med myggan på en liten resa…

Myggan, med sina vingar som slår 500 gånger per sekund, letar efter sitt byte med hjälp av sina hundratals ögon. Var och ett av dessa ögon har sin egen hornhinna, lins och fotoreceptorer. [2] I hopp om att hitta sitt byte, använder den kemiska sensorer som används för att känna av koldioxid, mjölksyra och svett. Samtidigt använder den sina värmesensorer för att känna av värme i närheten, vilket kan indikera att en varmblodig varelse finns i närheten. [3]

Med hjälp av sensorerna som sätts i bruk för igenkänningen av koldioxid, kan myggan veta om en kvinna är gravid eller inte, och detta är anledningen till varför gravida kvinnor oftare blir bitna än andra. [4] Gravida kvinnor utandas 21 % mer koldioxid än andra, och det är på detta vis som myggan blir medveten om att en gravid kvinna finns i närheten. [4]

Vetenskapsmän har upptäckt flera proteiner som paras ihop på ett perfekt sätt med ämnen som huden släpper ut beroende på vilken blodgrupp man har. [4] Har man blodgrupp 0 så är sannolikheten större att man blir ett offer. [5] Myggan kan således identifiera individer samt veta om blodtypen är typen som den själv tycker om eller inte. [6]

Väl framme på huden är myggan snabb med att infoga ett rör igenom huden för att släppa ut ett bedövningsmedel. Drogen som myggan använder finns i dess saliv som rinner genom tuben och in i huden. [6] När den lokala bedövningen har utförts, startar myggan sitt jobb. Många tror att myggan endast har en enda sugsnabel men faktum är att den har flera verktyg som den kan bita samt kontrollera positionen av varje bet med. [7] Dock finns det en central tub, som består av två parallella tuber, som myggan använder för att, med den ena, infoga bedövningsmedlet som finns i saliven och med den andra kunna suga upp blodet. [7] Vidare, för att inte behöva utföra sitt uppdrag alldeles för länge, är dessa tuber som injekteras väldigt flexibla vilket gör att myggan kan spåra ett större område på kortare tid. [7]

Myggans resa är nu över och den fortsätter sin resa mot nästa mål. Under denna resa utförde myggan extraordinära handlingar som kan beskrivas som väldigt moderna. Den sökte efter sitt byte såsom satelliter och moderna radar letar efter sina byten. Den såg in i individen såsom röntgenapparater ser in i individer. Den testade blodtypen hos individen såsom sjuksköterskor och läkare med hjälp av apparater och olika tekniker testar blodtypen hos individer. Den utförde en lokal bedövning precis som vi människor gör och den borrade igenom huden med hjälp av flexibla verktyg precis som vi gör när vi exempelvis borrar igenom mark eller sten.

Denna insekt har vi ännu inte förstått till fullo, med dess Skapare har full kunskap om den och har därför nämnt den i Sin Heliga Bok, där Han säger:

“Gud tvekar inte att framställa en liknelse om en mygga eller något ännu oansenligare. De troende vet att dessa [liknelser] är sanningen, [uppenbarad] av deras Herre, men de som inte vill tro säger: ”Vad kan Gud ha velat säga med denna liknelse?” Därmed leder Han många vilse och ger även vägledning åt många; men Han leder ingen vilse utom dem som förhärdats i synd,” (Koranen, 2:26)

 

Källa

[1] http://animals.nationalgeographic.com/animals/bugs/mosquito/

[2] http://www.creepycrawlies.info/mosquito-eyes.htm

[3] http://animals.howstuffworks.com/insects/mosquito.htm

[4] http://scienceline.org/2007/09/ask-knight-mosquitoes/

[5] Shirai Y, Funada H, Seki T, Morohashi M, Kamimura K. Landing preference of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) on human skin among ABO blood groups, secretors or nonsecretors, and ABH antigens. Journal of Medical Entomology. 2004 Jul;41(4):796-9.

[6] http://www.nbcnews.com/id/3077327/ns/technology_and_science-science/t/how-mosquitoes-get-under-your-skin/#.VU4LwVbbmp0

[7] http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/08/06/heres-what-happens-inside-you-when-a-mosquito-bites/