Jamarats pelare har byggts om

Fråga

I och med att Jamarats pelare har byggts om och dess bred, längd och höjd förökads, hur blir regeln för stenkastning mot de nya pelarna?

Svar

– Det räcker att man kastar stenen mot mitten av väggen. (Seyyed Sistani)

– Det räcker att man kastar stenen i dess befintliga bassängen och även kan man kasta sten mot pelarna så att stenen faller ner i bassängen. (Ayatollah Makarem Shirazi)

– Det går att kasta på pelaren men det är bättre att man försöker kasta mot det ursprungliga läget. (Seyyed Fadhlallah)

– Det är tillåtet att kasta på hela väggen. (Seyyed S. Shirazi)