Katthår och bönen

Gällande förekomsten av katthår på ens kropp/kläder under bönen anges det följande felaktiga på Ayatollah Sistanis hemsida under istiftaa:
Fråga:
Vad är din åsikt gällande katthår på kläderna under bön (salat)?

Svar:
Katthår ogiltigförklarar (batil) inte bönen

Cat Hair Sistani.org

Detta är dock som sagt felaktigt. Granskar man Ayatollah Sistanis ”Islamic Laws” (Risalah/Tawdhi Masa’el) står följande:
832. Klädseln som den bedjandes har på sig under bön, förutom de små klädesplaggen, såsom strumpor och som egentligen inte har till uppgift att täcka dem privata delarna, får inte vara från ett viltdjur, och som en obligatorisk försiktighet inte heller ifrån något djur vars kött är haram.

Likaså, bör den bedjandes kläder inte vara nedsmutsade med urin, avföring, svett, mjölk eller hår från sådana djur. Däremot om det finns något enstaka hårstrå som han har på sig, eller låt säga en ask där något hårstrå finns i, är det ingen fara.

Ayatollah Sistani’s Islamic Laws > Rules for Namaaz > Conditions for dress worn during prayers
Det som Ayatollah Sistani skrivit med egen hand (i sin Islamic Laws) är mer tillförlitligt än en istiftaa (Q/A) som besvaras av en okänd på hans kontor. Det är inte första gången som motsägande information kommer från olika kontor eller representanter till en och samma Marj’a. Frågan om att katthår ogiltigförklarar bönen är inget nytt. Granskar man andra Marajis fatawi så har de andra samma åsikt (att man inte kan be med katthår på sig):

Ayatollah Khoei i sin Islamic Laws:
832. Klädseln av en person som ber får inte vara från delar av djur som är otillåtna att äta. Därför, om han har på sig ett hårstrå eller något från sådant djur under bönen, är bönen inte giltigt.
Islamic Laws of Ayatullah Khoei > Chapter 15: Prayers

I Imam Khameneis ”Practical Laws of Islam” tas katten upp specifikt som exempel och Imam Khamenei besvarar frågan på följande sätt:
Q 437: Medför förekomsten av hår eller saliv av en katt på en persons kläder att bönen blir ogiltig?
A: Ja, det ogiltigförklarar bönen.
Practical Laws of Islam > Prayer > Clothes of Praying Person

Slutsats: Klädseln hos en bedjande person får inte ha hår på sig från djur som är haram att äta, såsom katt (enligt ovanstående nämnda maraj’e). Sidnotis: Detta innebär alltså INTE att djuren är najis eller förbjudna att ha som husdjur; enbart att man vid bönen inte får ha deras hår eller saliv närvarande på klädseln eller kroppen. Vad gäller salivet behöver det inte renas med vatten eller dylikt som man renar något najis, det räcker att salivet torkar ut själv eller att man torkar av det. Notera följande mailutbyte med Imam Khameneis kontor:

Imam Khameneis kontor
Fråga:
1. Är det tillåtet att ha en katt som husdjur?
2. Blir katten najis om den blir blöt?
3. Om en katt slickar mig, måste området rengöras innan bönen? Hur tvättar man det i så fall?

Svar:
1. I grund och botten, är det inga problem.
2. Katten i sig är inte najis.
3. Om den inte torkar ut, bör du tvätta den eller ta bort den på något sätt inför bönen (Det är inte heller tillåtet att katthår finns på dina kläder under bönen).
För att katthår ska ogiltigförklara bönen måste man vara medveten om dess närvaro under bönen. Om man inte var medveten att katthår fanns på kroppen/klädseln och efter bönen inser det så behöver man inte be om bönen. Notera följande mailutbyte med Imam Khameneis kontor:

Imam Khameneis kontor
Fråga:
1. Om du under bönen inte såg något katthår på din klädsel och efter bönen insåg att det fanns katthår, måste du be om bönen?
2. Om du någon tid efter bönen ser att det finns katthår på din klädsel och ger en stor sannolikhet att katthåret också var närvarande under bönen, måste du be om bönen?
3. Om du var helt övertygad om att katthåret också var där under bönen, måste du då be om bönen?

Svar:
1-2. Under de nämnda fallen så behöverm an inte be om bönen. 3. Generellt sätt gäller det att om man var omedveten om katthåret under bönen så behöver man inte be om den.
Sidnotis 2: Vi har kontaktat Ayatollah Sistanis hemsida samt ansvariga i Najaf.org och rapporterat felet.