Kan jag börja be om jag jobbar inom restaurang?

Fråga:
Salamun Alaikum! Min fråga är den att om jag skulle kunna börja be fast jag jobbar inom resturang? Jag vill inte börja be och sen sluta och sen börja igen! Utan jag vill vara 100% säker på att Gud tar emot min bön! Det är klart att jag gör wodho okbar (tvagning) efter jobbet och börja be, men grejen är ju den att jag serverar både alkohol och gris. Går det att be ändå inom Sunna? Tack på förhand!

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser.

De fem dagliga salat (bönerna) är wajib (obligatoriska) och en förpliktelse som Gud ålagt varje muslim som är baligh (av religiöst mogen ålder). Så att be har i sig ingenting att göra med ens jobb i övrigt eller något annat utan det är en plikt för sig som bör uträttas oavsett.

Sen kan det vara så att ens arbete inte är lämpligt och inom ramarna för religionen i övrigt men det är en separat fråga. Med andra ord går det inte att säga t.ex. att mitt arbete inte faller inom ramarna för religionen så därför ska jag inte be heller – var på vakt med den typen av tankar för det är ett typiskt knep som Shaitan (Satan/djävulen) gärna använder för att inte bara få människan att fortsätta med något som inte är rätt utan dessutom hindra henne från att göra något som är bra, och med slå två flugor i en smäll så att säga.

Alhamdulillah (all tacksamhet och lovprisande hör till Gud) har du välsignats till att få viljan att börja be och det är mycket bra och du ska absolut ta vara på det och göra verklighet av det – må Gud hjälpa dig inshaAllah. Låt dig inte heller förvillas att tro att du inte klarar det eller kanske slutar och därför ska du inte börja – även det är av Shaitans knep som försöker hindra och försvaga din vilja. Börja med tawba (uppriktig ångerfullhet och ombedjande om Guds förlåtelse) och sätt din tillit till Gud och be om Hans hjälp och sök Hans skydd från Shaitans viskningar och börja be med så kommer Gud inshaAllah att hjälpa dig. Kom ihåg att Gud är den Barmhärtigaste av barmhärtiga och Han är förlåtande och Han älskar Sina tjänare som återkommer till Honom i uppriktig tawba. Gud säger:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

”SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ’Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!” (Den heliga Koranen 39:53)

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

”dem undantagandes som visar ånger och gör bot och bättring och klarlägger [sanningen]; deras ånger vill Jag ta emot – ja, Jag är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige.” (Den heliga Koranen 2:160)

Tänk aldrig att Gud inte tar emot – det är också av Shaitans knep att försöka skapa misströstan och tvivel och attacker människan vilja till det goda på olika sätt. Enligt hadither är misströstan och att förlora hoppet om Guds barmhärtighet en värre synd än det synd som man begått och vill få förlåten.

Alltså ta vara på den här chansen du välsignats med, i synnerhet nu när den välsignade månaden Ramadan och Guds barmhärtighets bjudning, och utför tawba och börja be med tawakkul (tillförsikt och förlitande på Gud) så hjälper Gud dig inshaAllah!

Vad gäller ditt arbete, så är säljande och serverande av alkohol och gris inte tillåtet. Om det inte går att nå en överenskommelse för att undvika dessa uppgifter, så gäller det att hitta ett alternativt arbete som faller inom religionens ramar. Gud är den ultimata Försörjaren och det är Han som föreskriver halal rizq (tillåten levebröd och livsuppehälle) och det är Han som har skapat oss och vet vad som är bäst för oss; så vi vinner inget, utan snarare förlorar massor av vad som är egentlig värde, om vi går emot vår egen Skapares regler och bryter Hans föreskrifter – oavsett hur det verkar till synes. Det kan vara svårt till en början och kräva en hel del tålamod men om vi verkligen försöker vara Gud till lags så sätter Han vår vilja på prov och sedan hjälper Han säkerligen oss på vägen – allt är i Hans makt och Han är den Barmhärtigaste av barmhärtiga!

Syster, din frågor tyder egentligen på din tro och din vilja att återvända till Gud; och detta är något mycket värdefullt att ta vara på och det är en speciell tid i.o.m. månaden Ramadan som vi befinner oss nu, så ta ditt steget och Gud kommer att hjälpa dig inshaAllah!

Må Gud förlåta oss alla våra synder och vägleda, hjälpa, stärka och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade tjänare och Profet(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A) i både ord och handling så vi må vara så som Han behagar inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon i synnerhet under den heliga månaden Ramadan – må den vara mubarak för dig och din familj och oss alla inshaAllah

Den Väntades Vänner