Vilka av den avlidnes anhöriga har arvsrätt vid arvskiftet?

Fråga:
Vilka av den avlidnes anhöriga har arvsrätt vid arvskiftet?

Svar:
Arvingar på grund av släktskap är tre grupper:

Första grupp – är den avlidnes föräldrar och barn. Lever ej arvlåtarens barn tar arvlåtarens avkomlingar (så mycket man går ner i kedjan) arvlottet. Envar av dem som är närmast till den avlidne ärver och tills en enda person av första gruppen lever, ärver inte andra gruppen.

Andra grupp – är förfäder alltså morförsäldrar och farföräldrar och syskon och i icke varandet av syskon ärver deras barn envar av dem som är närmast till den avlidne. Tills en person av denna grupp lever, ärver inte tredje gruppen.

Tredje grupp – är far- och morsyskon och deras barn. Tills en person av far- och morsyskonen lever, ärver inte deras barn. Men om den avlidne har faders farbror och fader och moders kusin (farbrors son) ärver fader och moders kusin (farbrors son) och faders farbror ärver inte. Men om farbror eller farbrors son är talrika eller om den avlidnes make lever, är denna regel (hokm) inte ihålig av brister. (Seyyed Sistani, Imam Khomeini, Seyyed S. Shirazi, Seyyed Fadhlallah, Ayatollah Makarem Shirazi)