Är det tillåtet att förrätta rekommenderade böner när man har böner som har förfallit (qatha)?

Fråga:
Är det tillåtet att förrätta rekommenderade böner när man har böner som har förfallit (qatha)?

Svar:
Det gör inget men man skall inte slarva med att utföra sina förfallna (qatha) böner.(Seyyed Sistani)

Den som har förfallna böner (qatha) kan be rekommenderade böner. (Imam Khomeini)

Det kan man, men att be de förfallna bönerna (qatha) är obligatorisk (wajib). (Seyyed Khamenei)

Det gör inget, men bäst är att prioritera de förfallna bönerna (qatha). (Seyyed S. Shirazi)

Det kan man, men att utföra de förfallna bönerna (qatha) är obligatorisk (wajib) och slarvighet i det är otillåtet (haram) och de har prioritet över de rekommenderade. Det sägs: Når man ingen närhet med de rekommenderade (mostahab) om de skadar de obligatoriska (wajib). (Seyyed Fathallah)

Det gör inget för den som har förfallna böner (qatha) att be rekommenderad bön (mostahab). (Ayatollah Makarem Shirazi)