Vilka kännetecken måste finnas hos en person så att bönen bakom personen blir giltig?

Fråga:
Vilka kännetecken måste finnas hos en person så att bönen bakom personen blir giltig?

Svar:
I samlingsbönen är kvalificering av imamens rättvisa och korrekt recitering nödvändigt. (Seyyed Sistani)

Samlingsbönens imam skall vara myndig, vis, shiaföljare av de tolv Imamerna(A), rättvis, äkta barn och kunna recitera bönen på ett korrekt sätt och dessutom om den som står bakom (ma’mum) är man så även Imamen skall vara man. Och att det inte är tillåtet (djayez) att ett barn med urskillningsförmåga som kan skillnaden mellan gott och ont efterföljer ett annat barn med urskillningsförmåga. Och enligt obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib) skall en kvinnas imam också vara man. (Imam Khomeini)

Om imamens rättvisa är på något sätt bevisad hos den som ber bakom (ma’mum) är det tillåtet (djayez) att efterfölja imamen och samlingsbönen är giltig. (Seyyed Khamenei)

Samlingsbönens imam skall vara myndig, vis, shiaföljare av de tolv Imamerna(A), rättvis, äkta barn och kunna recitera bönen på ett korrekt sätt. (Seyyed S. Shirazi)

Det finns flera villkor såsom korrekt recitering, tro, rättvisa mm. Rättvisa är uthållighet i islamslagarnas väg där denne inte utför de otillåtna och inte avstår från de tillåtna. (Seyyed Fathallah)

Samlingsbönens imam skall vara myndig, vis, rättvis, äkta barn, shiaföljare av de tolv Imamerna(A) och kunna recitera bönen på ett korrekt sätt. (Ayatollah Makarem Shirazi)