Vad är bönens regel (hokm) för dem som…

Fråga:
Vad är bönens regel (hokm) för dem som på grund av jobb eller studiering tillryggallägger en sträcka mer än den religiösa sträckan (Masafa al-sharia) nästan varje dag eller tre dagar per vecka?

Svar:
Om individens dagliga resrutten är mer än den religiösa sträckan (Masafa al-sharia) så räknas personen av dem som reser mycket (Kathir al-safar) då ber personen en fullständig bön i alla sina resor. (Seyyed Sistani)

Den som har ett resande yrke måste be en fullständig bön och om personen inte har resande yrke måste han/hon be bruten. (Imam Khomeini)

Deras bön under sin färd är fullständig. (Seyyed Khamenei)

Detta är tillåtet (djayez) och bönen fullgörs – enligt frågans antagande -. (Seyyed S. Shirazi)

Den som har ett resande yrke och jobb såsom chaufför, pilot eller som deras medhjälpare och på samma sätt de andra som flyttas från land till land på grund av yrke och jobb för passagerarens förflyttning eller frakt av grönsaker eller varor och så vidare, så är regeln (hokm) att fullgöra sin bön under avgången, uppehållet och återgången.
De som åker från sitt fosterland till sin utbildnings ställe tre eller flera gånger per vecka och fortsätter med denna handling under en betydlig tid (t.ex. ett år eller mer) så har detta ställe en regel (hokm) som fosterlandets regel (hokm). (Ayatollah Makarem Shirazi)