Är bönen ogiltigt då man har kattens hår på sina kläder?

Fråga:
Är bönen ogiltigt då man har kattens hår på sina kläder?

Svar:
Kattens hår är inte oren och om det har fastnat på böneförrättares dräkt orsakar det inte bönens ogiltighet. (Seyyed Sistani)

Av villkoren för bönförrätarens dräkt är att den inte skall bära en kroppsdel eller ett hår av ett djur med otillåtet kött. (Imam Khomeini)

Ja, detta orsakar bönens ogiltighet. (Seyyed Khamenei)

Med kropp eller dräkt som kattens hår eller andra djur med otillåtet kött har fastnat på dem är inte tillåtet (djayez) att förrätta bön endast efter att man rensar bort det. (Seyyed S. Shirazi)

Det är otillåtet att förrätta bön med dräkt som har ett djurs hår på sig med otillåtet kött som katt till exempel och i så fall är det ett måste – enligt antagandet för bönen – att be i en annan dräkt än den eller rensa den från kattens hår och därefter förrätta bönen, men om man ber med kattens hår omedvetet då är bönen giltig. (Seyyed Fathallah)