Varför ber man vänd mot Qibla?

Fråga:
Varför är det nödvändigt att stå vänd mot Qibla under bönen? Medan Gud, den Allsmäktige finns överallt. Och Han befinner Sig inte i något särskilt område.

Svar:
Att vända sig mot Qibla under bönen är inte för att Gud är på en viss plats eller område. Den heliga Koranen har vid två tillfällen speciellt nämnt följande i verserna om Qibla sägandes:
”Öst och väst tillhör Gud och vart ni än vänder er [finner ni] Guds anlete …” (Den heliga Koranen 2:115)

och återigen säger Han:
”… Säg: Öst liksom väst tillhör Gud. Han leder den Han vill till den raka vägen.” (Den heliga Koranen 2:142)

Det är nödvändigt att stå vänd mot Qibla under bönen eftersom människan är hjälplös då han har en kropp som måste riktas någonstans under bönen, även om Islam önskar att man ska erhålla så mycket nytta som möjligt, eftersom vi alla vet att det heliga Ka’ba är det äldsta centrumet för Gudsdyrkan. Det är det hus vars grund lades av monoteismens trogna anhängare, Profet Ibrahim Khalilullah(A). Och det har alltid varit dragningskraftens centra för alla de heliga personligheterna och de gudomliga profeterna(A).

Att stå vänd mot detta centrum för monoteism under bönen är som stå vänd mot Allah(SWT). Det stämmer att Gud inte finns på en viss plats. En som står vänd mot centrat för monoteismen är mer uppmärksam mot Gud än vad man skulle ha varit om man stod vänd åt en annan riktning. Och genom detta känner man sig själv närvarande inför Guds domstol.
Bortsett från detta, genom att alla muslimer visar uppmärksamhet runt detta helgade center fem gånger per dag förhöjer andan av monoteism och Enhet i deras hjärtan och detta bidrar till ett enhetligt samhälle och Islamiskt broderskap. Det knyter samman de muslimska grupperna som är utspridda på alla världens fyra hörn, och det visar dess säregenhet och prakt. Och slutligen ger det signaler om de allmänna lärorna av Islam till världen i form av en enhetlig tro och synsätt.

Om en person befinner sig utanför jorden och betraktar de arrangerade raderna av muslimer i bön skulle han se att alla dessa rader är formade som cirklar vars centrum är ett och samma och i hjärtat av dessa cirklar finns Ka’ba och detta är en indikation på enheten av muslimer.