Får man läsa adhan och iqama själv vid en samlinsbön (salat jama’a)?

Fråga:
Får man läsa adhan och iqama själv vid en samlinsbön (salat jama’a)?

Svar:
Om adhan och Iqama läsas inför en samlingsbön får man inte läsa adhan och iqma själv.
(Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi)