Är den tredje bevittningen (shahada) obligatorisk (wajib) i adhan och iqama?

Fråga:
Är den tredje bevittningen (shahada) obligatorisk (wajib) i adhan och iqama?
[Den tredje bevittningen: Ash-hado anna Alion Wali-ullah, Ash-hado anna Alion Wali-ullah: Jag vittnar om Ali är Allahs förmyndare]

Svar:
Enligt vissa bevis är den tredje bevittningen en del av adhan och iqama (Seyyed S. Shirazi)

Den är inte en del av adhan och iqama men det är rekommenderad (mustahab) att säga den efter Ash-hado anna Mohammadan Rasul-ullah, Jag vittnar om Mohammed är Allahs profet, på ett sätt som det förstås att den inte är en huvud fras i adhan eller iqama.(Ayatollah Makarem Shirazi)

Den är inte en del av adhan och iqama men det är bra att säga den för närhetens avsikt (taqarub). (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei)

Om man säger det med avsikt för specifikation är det inte tillåtet men adhanen är korrekt ändå. (Seyyed Sistani)