Kan man sätta ihop de åtta böneenheterna…

Fråga:
Kan man sätta ihop de åtta böneenheterna (som man läser med avsikt till nattnafela) så att man läser två gånger fyra böneenheter istället för fyra gånger två-böneenheter?

Svar:
Nattbönens åtta böneenheter måste läsas fyra gånger i form av två böneenheter. Det är alltså inte tillåtet att sätta ihop dem till två gångers fyra böneenheter. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed Fathallah)