Hur ber man nattbönen?

Fråga:
Hur ber man nattbönen?

Svar:
Sammanlagt är det elva böneenheter varav åtta läser man med niyyah (avsikt) till nattnafela, två böneenheter med niyyah (avsikt) tillshafa’-bönen och en böneenhet med niyyah (avsikt) till vetr-bönen. [Mer detalj om utförandet kan ni hitta på duaa (åkallan) böcker.](Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed Fathallah)

För mer information om hur man ber nättbonen: http://duaa.se/?page_id=427