Kan man läsa nafelabönerna sittande?

Fråga:
Kan man läsa nafelabönerna sittande?

Svar:
Ja, men i så fall är det bättre att räkna varje två sittande böneenheter som en enda bönenhet t.ex. om man skall be vetrbönen, som är en enda böneenhet, sittande skall man läsa två gånger en böneenhets bön. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi)