Om man befinner sig i en ställning som man inte vet Qiblas riktning

Fråga:
Om man befinner sig i en ställning som man inte vet Qiblas riktning och inte kan anta någon riktning, vad blir då ansvaret gällande bönen, alltså mot vilket håll måste bönen utföras?

Svar:
Personen kan fråga och om man fick övertygelsen så ber man mot det hållet som antas vara Qibla och om man inte fick övertygelsen då ber man mot vilket håll som helst. (Seyyed Sistani)

Om man inte har något redskap för att hitta Qiblas riktning eller inte kan anta riktningen trots försöket så om det finns gott om tid kvar för bönen måste det utföras fyra böner åt fyra riktningar men om tiden inte räcker för fyra böner måste bönen förrättas hur många gånger som det finns tid kvar för. Exempelvis om tiden räcker för endast en bön förrättar man en bön mot vilken riktning som helst. Bönerna måste förrättas på så sätt att man blir säker att en av riktningarna har varit Qiblas riktning eller om Qibla är snett så har man inte nått väster eller höger sida av Qibla. (Imam Khomeini)

Enligt frågans antagande, enligt försiktighets princip (ehtiyat) måste bönen förrättas mot fyra riktningar men om tiden inte räcker för fyra böner måste bönen förrättas hur många gånger som det finns tid kvar för. (Seyyed Khamenei)

Om man inte har något redskap för att hitta Qiblas riktning eller inte kan anta riktningen trots försöket så om det finns gott om tid kvar för bönen måste det utföras fyra böner åt fyra riktningar – enligt försiktighet principen (ehtyiat) – men om tiden inte räcker för fyra böner måste bönen förrättas hur många gånger som det finns tid kvar för. Exempelvis om tiden räcker för endast en bön förrättar man en bön mot vilken riktning som helst. (Seyyed S. Shirazi)

Om man inte har något redskap för att hitta Qiblas riktning eller inte kan anta riktningen, om man kunde anta Qiblas riktning enligt vissa tecken så ber man mot den, annars enligt rekommenderad försiktighet (ehtiyat mostahab) om det finns gott om tid kvar för bönen ber man åt fyra riktningar även om det räcker att be mot den riktning som antas vara mot Ka’ba. Och om det inte finns någon sannolikhet, förrättas bönen mot vilket håll som helst. (Seyyed Fadhlallah)

När det inte finns någon väg för att hitta Qibla och man tvivlar på Qibla i alla fyra riktningar räcker det med att be mot ett håll, men rekommenderad försiktighet (ehtiyat mustahab) är att utföra fyra bönen mot fyra riktningar. När det finns sannolikhet för Qibla i tre eller två riktningar utföras bönen endast mot dessa riktningar. (Ayatollah Makarem Shirazi)