Har drömmen någon sanning i sig?

Fråga:
Ibland är skrifttolkningar av drömmar förbjudna för förvaltarna av Profetens(S) helgedom. Dessa skrifter hindrar människor från att begå syndfulla handlingar och utöver detta informerar även om Profetens(S) hushåll; att Imam Mahdis(AJ) återkomst kommer ske inom ett år. Ligger det någon sanning bakom sådana publiceringar?

Svar:
Tyvärr görs ovanstående onda handling av Islams fiender sedan många år tillbaka. Varje år ser förvaltarna av Profetens(S) helgedom en ny dröm trots att de inte har några personliga meriter. De utfärdar ett nytt datum för Imam Mahdis(AJ) återkomst. När drömmen påvisas vara falsk så ser de en ny dröm.

Uppenbarligen så vill dessa drömförfalskare, på grund av deras bristfälliga trosföreställningar, skapa tvivel i återkomsten av Imam Mahdi(AJ) så att naiva människor påverkas av denna propaganda. Men de är ovetande om faktumet att muslimer (oavsett hur naiva de är) kommer aldrig fästa uppmärksamheten på dessa hopdiktade saker. I vilket fall som helst; även om någon verkligen har sådana drömmar, så är de sannerligen inte pålitliga från religiös synpunkt.