Varför så mycket fokus på ahl al-Bait?

Fråga:
Jag förstår inte detta med så mycket fokus på ahlulbayt. Ja jag förstår att de är Allahs företrädare, men så mycket fokus läggs på de att man till och med glömmer Profeten nu för tiden och först och främst Gud. Jag känner själv att bland shiiter stärks min kärlek till Profeten och ahlulbayt, men samtidigt tynar kärleken till Allah bort ifall ni förstår vad jag menar. Det är nästan som att shiiter dyrkar imamerna.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

 

Salam kära broder

 

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i Ahl al-Baits(A) följe.

 

Till att börja med så är Profeten(S) själv den första personen och kärnan av Ahl al-Bait(A) – utan Profeten(S) ingen Ahl al-Bait(A); för vems Ahl al-Bait(A) är dem?!
Det är som att prata om ett träd och påstå att den har grenar men inget stamm; man kan inte ha grenar utan stamm/huvudgren som grenarna förgrenas av! Så att glömma Profeten(S) stämmer inte, och att tro att så skulle fallet vara, beror mer på bristande uppfattning om vad och vilka Ahl al-Bait(A) är. När det pratas om Ahl al-Bait(A), om deras ställning och deras förfarande, så mynnar det från Profeten(S) som i sin tur mynnar från Gud. Det är precis det som Ahl al-Bait(A) i ord och handling manifesterade och som de lärt oss, inte minst i deras förfarande och hadither som spårade tillbaka till Profetens(S) förfarande och ord.

 

På samma sätt är det i relation till Gud; för vad är Ahl al-Bait(A) utan Gud?! Det är endast i ljuset av Gud som Ahl al-Bait(A) får sin vikt och det är i relation till Gud Ahl al-Bait(A) har sin ställning. Ahl al-Bait(A) utgör länken till Gud just för att de står näramst till Gud. Ahl al-Bait(A) står alltså i rakt nedstigande led under Gud och ses inte på något sätt som vid sidan av eller oberoende från Gud. Om du frågar varje shia, och ditt eget hjärta i första hand: vad är det jag vill nå via Ahl al-Bait(A)?! Varför går jag till Ahl al-Bait(A) egentligen?! Svaret kommer inte vara annat än: för att nå Gud och komma Gud närmare!
Detta gör sig gällande i samband med allt som har med Ahl al-Bait(A) och Guds awliya’ att göra – poängen är Gud; oavsett om det nämns eller inte är kärnan i det hela och allt det krestar kring, inget annat än Gud.

 

Slutligen broder gäller det att vara uppmärksam på vad den fråga du tar upp, som dyker upp oftare nuförtiden, bottnar i för uppfattning. Det finns frågor, däribland denna och liknande, som medvetet spridits av vissa tankelinjer bland människor och muslimer i allmänhet, och Shia, speciellt yngre, i synnerhet.

 

Genom att ifrågasätta Shias fokus på Ahl al-Bait(A) försöker Ahl al-Baits(A) fiender, som i längden är Guds fiender, indirekt slå Ahl al-Baits(A) ställning. Detta trots att Ahl al-Bait(A) tillsammans med Guds bok, i själva verket är det som Profeten(S) på Guds order uppmanat till att hålla fast vid för att inte vilseledas efter honom. Men när man släpper och kommer ifrån Ahl al-Bait(A), sker det som skett med bl.a. egna tolkningar av Koranen baserad på egennyttiga motiv – det som visar sig i wahabiers takfir (otro-förklarande) av andra muslimer och deras mördande av oskyldigt folk i Islams namn.

 

Det som bortses häremellan, är att den som inte accepterar Guds utvalda, vilka Gud beordrat att följa, ifrågasätter i själva verket Guds order; och ifrågasätta Guds order är att ifrågasätta Guds herravälde och med det, ifrågasätta Gud. Således är att vägra följa Guds utvalda, vare sig det är profet(S) eller Imam(A) eller den heliga Koranen, samma som att vägra följa Gud. Det är att säga det som Shaitan i princip sa till Gud när han vägrade gå i sojood inför Adam på Guds order: Gud jag accepterar Dig, men inte Ditt val av khalifa på jorden! Är inte att säga nej till Guds val, samma som att säga nej till Gud?!

 

Må Gud vägleda och välsigna oss alla till att hjärtligt hålla fast vid och följa Thaqalayn – den heliga Koranen och Ahl al-Bait(A) – i sann förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

 

Inkludera oss i dina böner broder
Den Väntades Vänner