Jag vill lära mig mer om shia

Fråga:
Salam
Jag är en ung muslim som vill lära mig mer om shia om hur det uppkom och vad som är skillnaden mellan Sunna och shia. Jag kan inte läsa arabiska så bra och jag vill utgå från vad det står i Koranen. så jag undrar om du kan berätta lite kort om det för ibland känns det som att saker inte är rätt i min religionsbok som jag har från skolan och jag vill veta vad som är den rätta fakta.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland ungdomens renhet som driver till sökande av sann vägledning.

Din känsla kring vad som redovisas via religionsböcker, speciellt i skolan, stämmer alldeles väl tyvärr och informationen som de framlägger är både inkomplett, plockat ur sitt sammanhang och stämmer inte ens med vad som ofta försöker målas upp som ”mainstreem” eller ”majoriteten”.

Hursomhelst så om vi tittar efter på Usol-e-din (religionens trospelare) så är grunden en och samma – vi tror alla på EN enhetlig allsmäktig allvetande Gud (tawhid); vi tror på att Profeten Mohammad(S) är Guds tjänare och Sändebud och den sista av Guds profeter(A) (Nobowwah); och vi tror alla återuppståndelsen, domedagen och livet efter detta (ma’ad). När vi kommer till Furo-e-din (religionens lärosatser) så tror vi alla på upprättande av salat (bönen), sawm (fastan), Hajj (pilgrimsfärden till Mecka), zakat (allmosan) etc. Alltså är grunden en och samma dock uppstår det skillnader i vissa moment i praktiken och således gör sig nödvändigheten av en fortsatt gudomligt utvalt ledarskap även efter Profetens(S) bortgång självklar för undvikandet av att hamna på villovägar då omständigheter ändras och faror i nya former lurar. Detta leder oss till den huvudsakliga frågan som är skillnaden och som all annan skillnad beror av egentligen, nämligen frågan om Imamat.

Så för att börja med din första fråga, innebär begreppet ”shia” i själva verket ”följe/efterfölje” och Shia är det som Profeten(S) uppkallat Imam Alis(A) följe för; så Shia är inget nytt utan går ända tillbaka till Profetens(S) tid och står för den grupp som på Guds order genom Profetens(S) uppmaningar i ord och handling efterföljer Imam Ali(A) och Imamerna(A) av Ahl al-Bait(A) – detta då den rena sanna läran av Islam och tron lämnats i förvar och infinns hos dem efter Profeten(S) och det är dem som står för fortföljandet av Profetens(S) väg och vägledningen. Med det sagt så besvarar detta alltså delvis din andra fråga också då man kan säga att frågan om Imamat (gudomligt utvald ledarskap) är den mest framstående kärnfrågan som det råder en viss skillnad kring då våra sunni syskon i allmänhet också tror på konceptet Imamat men inte som en av Gud utvald ledarskapsställning där Imamen(A) avses leda människor i alla frågor så väl världsliga frågor som berör dunya (denna värld) som de som berör akhira (nästa värld). Att Imamen(A) i själva verket är någon som Gud utvalt och beordrat att efterfölja är ett innebörd som det det många Koraniska verser som styrker däribland:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.” (Den heliga Koranen 4:59)

Frågan i samband med denna vers som styrker den innebörden är: Vilka är dessa som är ledare i nedstigande led efter Gud och Profeten(S)? De kan inte vara vilka som helst då ovillkorlig lydnad av vemsomhelst som inte är felfri är varken logiskt eller överenstämmer med Islams övriga läror!

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

”Era beskyddare är inga andra än Gud och Hans Sändebud och de troende – de som förrättar bönen och betalar allmoseskatten och som böjer rygg och knän [inför Gud].” (Den heliga Koranen 5:55)

Frågan här är: Vem är denna specifika person – versens sammanhang och allt kring det samt historiska fakta bekräftar att det avser en specifik person – som beskrivs med denna handling och vars efterfölje Gud befaller de troende till? Denna vers refererar i själva verket till Imam Ali(A) vilket också bestyrks av autentiska historiska källor hos så väl sunni som shia.

Tänk på att denna översättning i specifik bemärkelse och all översättning i allmän bemärkelse inte klarar att komplett återspegla en vers och därför är det mycket viktig att söka komplettera kunskapen genom att läsa Koran-tafsir (tolkning) till dessa verser där både de språkliga faktorerna och historiska sammanhangen m.m. som är avgörande för att få ut rätt betydelse av versen! Tafsir Mizan är bland det bästa befintliga och Tafsir Nemoone är liknande men betydligt enklare och dessa finns översätta till engelska. Det finns väldigt mycket att säga inom denna fråga men det som vi rekommenderar är att du läser boken Imamat som är betydligt enklare att hitta, är översatt till svenska och dessutom går igenom hela konceptet från grunden mycket enkelt och lättförståeligt. De nämnda verserna och fler återges och förklaras så man utgår från Koranen och kompletterar med hadither och historiska faktorer av Profetens(S) sunnah (Profetens(S) förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling) och det hjälper att få en helhetsbild kring hela konceptet och skillnaderna i tron på Imamat bland sunni och shia. Denna bok kan du komma åt via www.dvvshop.se och den kan läsas online!

Detta svar är ett väldigt kortfattat början på det allra viktigaste och skulle du efter att ha läst boken Imamat och med det fått mer kött på benen, ha vidare frågor så är du välkommen att ställa dessa så kan vi hjälpas åt att gå vidare i kunskapssökandet om Gud så vill inshaAllah!

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att ständigt söka efter sanningen och se och känna igen den samt i lägen och situationer efterfölja den, i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i sann förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängatande och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner