Shia är felaktig, dem har hittat på egna ritualer och tagit bort endel personer från koranen ?

Fråga:
Enligt statistik så är ca 80 % av alla muslimer sunni muslimer, bara ca 15-20 % är shia muslimer. shia är felaktig, dem har hittat på egna ritualer och tagit bort endel personer från koranen har jag hört. varför piskar shia sig själva, det är haram att slå sig själv.

 

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

 

Salam syskon

 

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland välsignelsen av vägledning.

 

Svar på en liknande fråga som inte vore så dumt att ta del av:

 

Haqq (rätt och sanning) är haqq – oavsett hur många/få väljer att följa den!

 

Innan vi ställer en fråga så är det på plats att vara på det klara med om vår avsikt och vårt syfte är att verkligen lära oss mer eller enbart är ute efter att försöka bevisa att vi är rätt och andra är fel?! Koranen är densamma för alla muslimer och ingen har/kan/kommer kunna ta bort eller lägga till så lite som ett ord i den. Gud har Själv tagit på Sig att beskydda denna heliga skrift:

 

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
”Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!” (Den heliga Koranen 15:9)

 

Sedan säger du själv syster, att du har ”hört” det ena och det andra – vi föreslår att du tar reda på fakta från verkliga källor istället! Du behöver inte hålla med vad du får reda på men det ger dig åtminstone en stabilare grund att stå på! Vi rekommenderar att du läser en del först däribland på www.islamportalen.se!

 

För filosofin bakom de eventuella ”ritualer” som du nämner gäller det för det första att förstå själva principerna som dessa är uttryck för. För det rekommenderar vi att du tar del av www.imamhossein.se!
För det andra så är inte en shia människans handlingar den kompletta manifestationen av Shia i helhet; lika lite som en sunni syskons alla handlingar behöver stå för alla Sunni; lika lite som en muslims alla handlingar står för Islam; lika lite som en kristens handlingar står för kristendom. Vi människor är felbara och kan begå misstag samtidigt som bara för att vi bär på en tro eller är födda inom en viss religion, behöver det inte innebära att allt vi gör är helt och hållet i enlighet med den tron. Vi muslimer lider väldigt mycket utav att vår omvärld reflekterar muslimers handlingar på Islam och detta är fel. För att Islam är en perfekt tro och en komplett religion men vi muslimer följer inte alltid vår religion till punkt och pricka utan kan hamna i överdrift eller underdrift tyvärr. Därför är det fel att likställa en muslim – en människa – med Islam – en tro; på samma sätt som det är fel att likställa alla shiiter med Shia.

 

Må Gud vägleda dig och oss alla till att följa haqq i det sanna följet av Profeten(S) och hans sunnah och efterlämnade vägledning inshaAllah!

 

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner