Category Archives: Shia svarar!

Tror Shia på en annan Koran?

Fråga: Tror Shia på en annan Koran? Svar: ”Sannerligen har Vi uppenbarat Påminnelsen (Koranen) och Vi är sannerligen dess beskyddare.” (Den heliga Koranen 15:9) Shia anklagas ofta för att tro på Tahrif i Koranen vilket betyder att tro på att Koranen har modifierats och inte är densamma som var uppenbarad till Profeten(S). Detta är INTE […]

Vad säger Shiah om Ahl-us-Sunnah?

Fråga: Vad säger Shiah om Ahl-us-Sunnah? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Broder, När det gäller den ”shia-syn” (vilket vi inte ens vill upprepa ordagrant) om våra sunni-syskon som du nämner; stämmer inte alls. Alla vi är fortfarande muslimer och tror på en Gud(SWT) och Profeten(S) . Imam Ali(A) säger: ”människor är ett […]

Hur islams expansion ser ut, samt vad dess orsaker var/är, från ca 600-talet till idag?

Fråga: Hur islams expansion ser ut, samt vad dess orsaker var/är, från ca 600-talet till idag? Svar: I Gud den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Vi kommer inte kunna tillhandahålla dig med en utförlig redogörelse med svar på din fråga men vi kan bidra med en del punkter och tankar som nog är utav hjälp i […]

Varför är 85% av dagens muslimer sunni?

Fräga: Varför är 85% av dagens muslimer sunni? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Alaykom as-salam wa rahmatollah wa barakatoh återigen käre syskon, Nära 80% av världens befolkning är icke-muslimer; en ännu mer skrämmande siffra är att de ateister är nästan lika många som muslimerna! Innebär det att vi ska ge upp vår […]

Till er shiiter med all respekt! ehh varför tycker ni inte om abu-bakr(r)

Fråga: Salamo 3aleykom En fråga till er shieter med all respekt! ehh varför tycker ni inte om abu-bakr(r),Umar ibn khattab (r),Uthman (r) varför ? är det inte så att man ska älska dem alla? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Alaykom as-salam wa rahmatollah wa barakatoh käre syskon, ”Vi shiiter” – som för […]

Varför hatar ni Abu-bakr och varför är 85% av…

Fråga: Varför ni hatar Abu-bakr,Khattab,Uthman och varför är 85% av dagens muslimer sunni och bara 15% shieter ?? med all respekt men jag har hört folk säga att ni stödjer er på hadither som profeten aldrig uttalat inte alla men de flesta är det sant?   Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Alaykom […]

En sunnimuslim sa till mig att shia-lärda tillåter rökning under fastan…

Fråga: Salam alekum Det är så att en sunnimuslim sa till mig att shia-lärda tillåter rökning under fastan och att dom inte ser det som haram eller något som bryter fastan.Jag gick in på islamopedia.se och försökte besvara den här mannen mha den sidan och att tjckt damm inte får sväljas och dit hör oftast […]

Hur ser den shiitiska rättsskolan ut?

Fråga: Hur ser den shiitiska rättsskolan ut? Hur skiljer sig shiiternas ”trons fem pelare” (Tawhis, Nobuwwat, Ma’ad, Imamat och Adl) med sunnimuslimernas pelare? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam och hej Först och främst angående din första fråga så vill vi rekommendera dig vidare till www.islamportalen.se som är just en aqa’ed sida […]

”Skildring om skillnaden mellan sunniter och shiiter ”

Fråga: Salam welkom Jag är en elev som ligger i knippa ,jag har fått ämnet ”skildring om skillnaden mellan sunniter och shiiter ”efter som jag är muslim hamdulliah Men jag har inga kunskaper i ämnet och jag vet inte hur jag ska börja och var jag kan hitta pålitliga källor Skulle vara tacksam om jag […]