Varför hatar ni Abu-bakr och varför är 85% av…

Fråga:
Varför ni hatar Abu-bakr,Khattab,Uthman och varför är 85% av dagens muslimer sunni och bara 15% shieter ?? med all respekt men jag har hört folk säga att ni stödjer er på hadither som profeten aldrig uttalat inte alla men de flesta är det sant?

 

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Alaykom as-salam wa rahmatollah wa barakatoh återigen käre syskon,

Nära 80% av världens befolkning är icke-muslimer; en ännu mer skrämmande siffra är att de ateister är nästan lika många som muslimerna! Innebär det att vi ska ge upp vår religion eller byta mot en annan för att få jämvikt på skalan?

 

Shia har i alla tider utsatts för förföljelse och förtryck; från våra Imamer och deras efterföljare varav många fick spendera stora delar av sina liv i husarrest, under stark övervakning, fördes mot sin vilja till andra orter och sattes t o m i fängelsehålor varav många torterade och dödades på order av dåtidens tyranner och nådde martyrskap, till senare tiders regimer och deras förtryck varav färska exempel har varit aktuella.
Och detta käre syskon, är det inte vi som säger utan alla historieskildringar och böcker talar för sig och vittnar om detta. Under 1900-talets senare hälft har även medians bilder anslutit sig till dessa vittnesmål.

 

I det tidigare mailet försökte vi ge en bild av Imamats vikt och dess Gudomlighet och därmed visade på att ingen hade rätt att ta saken i egna händer efter att Profeten avled och utse en efterträdare för att Gud själv hade genom Profeten utsett och angett efterträdaren. Som det framgick så är Gud den som har både rätten och kunskapen.
Käre syskon, återigen, ber vi dig, om du är genuin i dina frågor att läsa Imamat av Ayatollah Makarem Shirazi där frågor liknande dessa behandlas och sedan är det upp till dig att avgöra din övertygelse men då har du åtminstone tagit del av tankarna kring detta och kan gå på en stadig grund vad du än bestämmer dig för.

 

Frågor som den bakomliggande filosifin för imamat, vad imamat innebär och de olika synen som förekommer samt från vilken tid detta uppkommit behandlas grundligt i denna bok.

Som tidigare nämndes så måste varje hadith uppfylla vissa kriterier för att anses vara autentisk. Här följer några i korthet:
Inte motsäga Koranen.
Alla återberättare måste vara kända för att ha varit rättvisa.
Alla länkar i kedjan måste framgå och ingen får fattas.
Exempelvis är en sådan hadith inte acceptabel

 

Narrated Hudayfh Ibn al-Yaman:
Prophet said: ”There will come rulers after me who do not guide to my guidance and do not practice my Sunnah, and the hearts of some them are the hearts of Satans but they are in the body of human.” I said: ”What should we do at that time?” Prophet (PBUH) said: ”You should just listen to them and obey those rulers. No matter if the hurt you and take your wealth, you should follow them and obey them.”
Sunni reference: Sahih Muslim, Chapter of al-Imaarah (chapter 33 for the Arabic version), Section of necessity of joining the majority, 1980 Edition, Arabic version (Saudi Arabia), v3, p1476, Tradition #52.

 

Återigen vill vi hänvisa dig till noorislam.se och dess forum där det finns större möjlighet för vidare diskussion och frågor.

Må Gud enshaAllah vägleda oss alla och sprida ljus i våra hjärtan och fylla oss med sin kärlek och välsigna oss till att med klar blick och fasta steg följa Hans stig.

 

Den Väntades Vänner