Till er shiiter med all respekt! ehh varför tycker ni inte om abu-bakr(r)

Fråga:
Salamo 3aleykom En fråga till er shieter med all respekt! ehh varför tycker ni inte om abu-bakr(r),Umar ibn khattab (r),Uthman (r) varför ? är det inte så att man ska älska dem alla?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Alaykom as-salam wa rahmatollah wa barakatoh käre syskon,
”Vi shiiter” – som för övrigt är muslimer då vi tror på ”ingen Gud utom Allah och Mohammad Hans profet och sändebud – anser att Gud(SWT) genom Profeten(S) skulle omöjligen lämna folket (ummah) åt sitt öde efter profetskapets ände i o m att vår älskade Profet(S) var den sista av profeter(A) och på så vis utses av Gud – eftersom ingen annan än Gud själv är kvalificerad att göra ett sådant val i o m att ingen besitter varken allvetande kunskap eller saknar egna intressen i frågan – en fortlöpande kedja av ledare (Imamer alltså – ordagrant) tills en slutlig frälsare(Aj) fyller världen med sanning och rättvisa efter att den har fyllts med mörker och förtryck. Denna dag har alla människor oavsett tid och tro väntat på och kan enkelt upptäckas i den längtan varje människa bär inom sig om ett kommande ljus.

Vidare i enlighet med Profetens ord så är den första av dessa Imamer Imam Ali(A) och detta går att finna i många återberättelser av Profeten och inte minst i hans sista tal (khotba) i Ghadir Khom efter hans sista pilgrimsfärd (hajj) då han samlade en stor skara som också utfört pilgrimsfärden för att bevittna detta. Han kallade då Imam Ali(A) till sig, höll upp hans hand i sin och sade efter några inledande frågor: ”Den som jag varit ledare för är Ali ledare för; min Herre, var vän med den som är vän och följer honom och var fiende till den som är fiende med honom…” som går att återfinna genomgående i flertalet historiska återberättelser.

Anledningen till att många av de hadither som förekommer på sidan återberättas av Imamerna är att Imamerna(A) är en direktlänk och gyllene kedja som leder till Profeten(S) och därmed återger Profeten(S) ord och läror då deras kunskap härleder från Profeten(S). Det förekommer flera kriterier som måste uppfyllas för att en hadith ska anses vara autentisk bl.a. att hadithen inte strider mot koranen och att dess återberättare är trovärdiga och rättvisa och dessa krav uppfylls utan tvekan i Imamernas(A) fall.
Käre syskon, om du var genuin när du ställde dina frågor så ber vi dig läsa boken Imamat av Ayatollah Makarem Shirazi som du kan finna genom följande länk:
dvv.se/bok/Imamat/ där ämnet Imamat har diskuterats utförligt och många frågor liknade de frågor du ställer har – observera – diskuterats och besvarats. Boken är lättläst och redogör utförligt för ämnet – utförligare än vad vi har möjlighet till här utan detta är endast en väldigt komprimerat bild och svar du får via email och därmed rekommenderar vi starkt att du läser vidare – ur en logisk synvinkel och därmed kan den vara bra för dig som söker just logiska svar.

Slutligen vill vi hänvisa dig till www.noorislam.se och dess diskussionsforum bl.a. där det finns större utrymme för frågeställningar och diskussioner och även många kunniga syskon och förhoppningsvis finner du svaren som släcker din törst inshallah.”

Må Gud vägleda oss alla till sitt ljus och släcka vår törst med sin kärlek, inshaAllah!
Den Väntades Vänner