Vad säger Shiah om Ahl-us-Sunnah?

Fråga:
Vad säger Shiah om Ahl-us-Sunnah?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Broder,
När det gäller den ”shia-syn” (vilket vi inte ens vill upprepa ordagrant) om våra sunni-syskon som du nämner; stämmer inte alls. Alla vi är fortfarande muslimer och tror på en Gud(SWT) och Profeten(S) .

Imam Ali(A) säger: ”människor är ett av två; antingen din broder i tro eller din like i skapelse” (Nahj ol-Balagha, brevet till Malik Ashtar).

Det som är skrattretande här är att vi ofta fått höra att våra sunni-syskon säger exakt samma sak om oss. Ska vi tro på det också? Är det bara vi som anar konspiration och försök till att skapa osämja bland muslimer här?

Ett annat knep som ofta används av dem som försöker skapa osämja bland muslimer är att ta saker och ting ur sitt sammanhang, bunta ihop och dela ut och sedan beskylla den riktningen för det ena och den andra för det andra. Vi muslimer måste bli bättre på att granska vem som tilldelar informationen och vad denne har för egentligt syfte?

Dessutom borde vi inte luras genom att ta en tredje parts ord över våra syskons egna ord och framföranden. Istället borde vi kolla upp sammanhang och bakomliggande argument för ett uttalande och om möjligt söka upp den som uttalat sig på ett visst sätt för att ta reda på vad det beror på. Det är inte ovanligt att Islams fiender presenterat en del av en vers tagen ur sitt sammanhang utan hänsyn till övrigt budskap och presenterat det för en okunnig publik som motsägelser i den heliga Koranen eller använt det som argument för att Islam är en pro-terrorristisk religion som uppmanar till dödande och krig när t.o.m. själva namnet ”Islam” i själva verket har sitt ursprung i roten ”selm” som betyder inget mindre än ”fred”!!

Var uppmärksam broder liksom vi alla bör vara; många omkring oss gör mycket utav okunskap och ignorans men en del har bakomliggande motiv och syften och försöker se till splittring mellan muslimer för att de vet att om muslimerna är enade som en Ummah (folk) och lyder under en fana i Guds väg och i följet av Profeten(S) så kan ingen besegra denna styrka och därför försöker de genom medel se till att vi förblir splittrade och splittras än mer.

Må Gud vända hycklarnas planer mot de, öppna de okunnigas ögon och vägleda och ena oss muslimer till att vara Hans sanna tjänare i följet av vår älskade Profet(S) inshaAllah.