Hur islams expansion ser ut, samt vad dess orsaker var/är, från ca 600-talet till idag?

Fråga:
Hur islams expansion ser ut, samt vad dess orsaker var/är, från ca 600-talet till idag?

Svar:
I Gud den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Vi kommer inte kunna tillhandahålla dig med en utförlig redogörelse med svar på din fråga men vi kan bidra med en del punkter och tankar som nog är utav hjälp i din jakt på sanningsenlig fakta i frågan.
Den allmänna bilden och det mesta man kan hitta gällande svaret på denna fråga är oftast att islam spred sig genom svärdet. Frågan som ingen av alla dessa som påstår detta ställer sig är, att om nu den geografiska bredningen skedde genom svärdet hur kom det sig att människorna i de nya områdena antog islam som tro?

Det kan inte ha varit frågan om tvång bl.a. p.g.a. dessa anledningar:
•   Ingen människa kan tvinga fram tron i en annan människas hjärta; möjligtvis tvinga tungan att ange något för att rädda livet men aldrig påtvinga hjärtat tron på det sagda!
•   Och främst p.g.a. att tvång inte går ihop med islam som religion och dess läror; i den heliga Koranen står klart och tydligt:
”Inget tvång i religionen/tron” (den heliga Koranen 2:256)
•   Att inom islam och gällande heliga krig har man endast rätt till krig i självförsvar och inte som attackerare; och under Profetens(S) tid förekom inga som helst krig där muslimerna varit de som börjat varken krig eller attack.
•   Faktiskt krig med vapen är egentligen en väldigt liten del av heligt krig eller jihad som det kallas; utan det fastslås både i den heliga Koranen samt genom Profetens(S) hadither (yttranden) att det allra största heliga kriget förs inom människan själv i tyglandet av sina begär under styret av intellektet. Detta kallas också för jihad (heligt krig) och har en väldigt stor plats inom tron; betydligt större än krig med vapen har men tyvärr har en del projicerats på bekostnad av annat.

Islam spreds snarare genom Koranens budskap och Profetens(S) personifierande av buskapet, tron och det islamiska levnads- och synsättet som förespråkar bl.a. jämlikhet mellan människor inför Gud där ingen är mer värd än sin andra och inte höjer sig över sin andra annat än genom sina handlingar, att gott uppförande gentemot medmänniskor är bland det alldra viktigaste, att människor är antingen trosbröder eller bröder i skapelse…