E-nummer

E-nummer 

Vi lever idag i ett konsumentsamhälle, där fokus tyvärr förflyttats från familjen till arbetet. Samhället har blivit mer stressigt och tidsbristen har lett till att matvaruhandeln med åren blivit mer och mer industrialiserad. Idag ser vi att många produkter är fullproppade med ingredienser där de flesta av dessa är helt okända för den vanliga individen. Dessutom har ingredienserna blivit ersatta med kodade nummer, så kallade E-nummer. Detta ställer oss muslimer inför ett problem. Kan vi vara säkra på att produkterna vi konsumerar verkligen är tillåtna (halal)? Vad säger våra rättslärda? Vi på Den Väntades Vänner har därför beslutat att ta oss an denna utmaning att kartlägga de olika produkter som finns ute i den vardagliga handeln, med syftet att finna svar på vad som är tillåtet (halal) respektive otillåtet (haram). Under denna kartläggning kommer främst E-nummer av animaliskt ursprung att granskas. Diverse olika företag kommer att kontaktas angående deras ingredienser och resultatet kommer sedan att publiceras på denna sida.

E-NUMMER

I tabellen kan man se de ämnen med motsvarande E-nummer som har eller kan ha animaliskt ursprung. Ämnena kan i innehållsförteckningen benämnas via dess motsvarande E-nummer eller med dess namn, och därför finns båda dessa med i tabellen.

Under kolumnen Haram (otillåten) har man angett de ämnen som är av animaliskt ursprung, och därmed otillåtna att förtära. Vad gäller Ihtiyat (försiktighet) så har man angett de ämnen som möjligen kan vara av animaliskt ursprung, men som också kan vara av icke-animaliskt ursprung. Observera att det finns ämnen som kan vara av alkoholiskt ursprung och som ibland kan utvinnas syntetiskt, men som man inte vet om detta inträffat. Därför är även dessa ämnen satta som Ihtiyat.

NUMMER NAMN FUNKTION FRAMSTÄLLNING HARAM (OTILLÅTEN) IHTIYAT (FÖRSIKTIGHET)
E 120  Karmin/karminsyra  Färgämne som ger röd kulör  Extrakt från torkade honor av kochenillsköldlusen.  Ja
E 260 Ättiksyra Konserveringsmedel som hämtar tillväxt av många bakterier. Även surhetsreglerande.  Framställs antingen syntetiskt eller genom jäsning av alkohol. (Förekommer naturligt.) Ja
E 261 Kaliumacetat Konserveringsmedel som hämtar tillväxt av många bakterier. Även surhetsreglerande.  Acetat av ättiksyra (E260) Ja
E 262 Natriumacetat, natriumväteacetat Konserveringsmedel som hämtar tillväxt av många bakterier. Även surhetsreglerande.  Acetat av ättiksyra (E260) Ja
E 263 Kalciumacetat Konserveringsmedel som hämtar tillväxt av många bakterier. Även surhetsreglerande.  Acetat av ättiksyra (E260) Ja
E 304  Askorbylpalmitat, askorbylstearat  Antioxidationsmedel Framställs från L-askorbinsyra och palmitinsyra eller stearinsyra, vilka är fettsyror som kan vara tillverkade av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 322  Lecitin Antioxidationsmedel, kan också användas som emulgeringsmedel Utvinns främst ur sojabönor. Förekommer naturligt i alla celler, i stor mängd i äggula, ur vilken det också kan utvinnas. Kan även tillverkas av animaliskt fett. Ja
E 422  Glycerol  Konsistensmedel  Framställs ofta ur fett från växter och djur, t.ex. gris, men kan också framställas syntetiskt. Produktion av glycerol från rent vegetabilisk olja sker i liten skala. Ja
E 431 Polyoxietylenstearat Stabiliserings- och emulgeringsmedel Framställs syntetiskt genom reaktion mellan etylenoxid och stearinsyra, som är en fettsyra som kan var tillverkad av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 432  Polyoxietylensorbitanmonolaurat  Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt genom reaktion mellan etylenoxid och stearinsyra, som är en fettsyra som kan vara tillverkad av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 433  Polyoxietylensorbitanmonooleat  Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt genom reaktion mellan sorbitol (E 420), fettsyror (E 570) och etylenoxid. Fettsyrorna kan vara tillverkade av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 434  Polyoxietylensorbitanmonopalmitat  Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt genom reaktion mellan sorbitol (E 420), fettsyror (E 570) och etylenoxid. Fettsyrorna kan vara tillverkade av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 435  Polyoxietylensorbitanmonostearat  Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt genom reaktion mellan sorbitol (E 420), fettsyror (E 570) och etylenoxid. Fettsyrorna kan vara tillverkade av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 436  Polyoxietylensorbitantristearat  Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt genom reaktion mellan sorbitol (E 420), fettsyror (E 570) och etylenoxid. Fettsyrorna kan vara tillverkade av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 445  Glycerolestrar av trähartser  Stabiliseringsmedel  Framställs syntetiskt av harts från barrträd och glycerol (E 422), som kan vara tillverkat av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 470 a  Natrium-, kaliumoch kalciumsalter av fettsyror  Stabiliserings- och emulgeringsmedel Framställs från fettsyror (E 570), som kan vara tillverkade av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 470 b  Magnesiumsalter av fettsyror Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs från fettsyror (E 570), som kan vara tillverkade av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 471  Mono- och diglycerider av fettsyror  Emulgeringsmedel Framställs av fetter och oljor eller av glycerol (E 422) och fettsyror (E 570). Både fetter och fettsyror kan komma från djur, t. ex. gris, men kan även vara vegetabiliskt.  Ja
E 472 a  Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar  Emulgeringsmedel  Framställs av ättiksyra (E 260) och mono- och diglycerider (E 471), som kan vara tillverkade av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 472 b  Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar Emulgeringsmedel  Framställs av ättiksyra (E 260) och mono- och diglycerider (E 471), som kan vara tillverkade av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 472 c  Mono- och diglyceriders citronsyraestrar  Emulgeringsmedel  Framställs av ättiksyra (E 260) och mono- och diglycerider (E 471), som kan vara tillverkade av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 472 d  Mono- och diglyceriders vinsyraestrar  Emulgeringsmedel  Framställs av ättiksyra (E 260) eller vinsyra (E 334) och mono- och diglycerider (E 471), som kan vara tillverkade av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 472 e  Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar  Emulgeringsmedel  Framställs av ättiksyra (E 260) och mono- och diglycerider (E 471), som kan vara tillverkade av fett från djur, t.ex. gris. Ja
E 472 f  Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider  Emulgeringsmedel Framställs av ättiksyra (E 260) eller vinsyra (E 334) och mono- och diglycerider (E 471), som kan vara tillverkade av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 473  Sackarosestrar av fettsyror  Emulgerings- och stabiliseringsmedel  Framställs syntetiskt genom förening av socker och fettsyror (E 570), vilka kan vara framställda av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 474  Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror  Emulgerings- och stabiliseringsmedel  Framställs syntetiskt genom förening av socker och fettsyror (E 570), vilka kan vara framställda av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 475 Polyglycerolestrar av fettsyror  Emulgerings- och stabiliseringsmedel  Framställs av glycerol (E 422) och fettsyror (E 570), som kan vara framställda av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 476  Polyglycerolpolyricinoleat Emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt av ricinolja och glycerol (E 422). Glycerol kan vara framställt av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 477  1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror  Emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt av propan-1,2- diol (E 1520) och fettsyror (E 570), vilka kan vara framställda av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 479 b  Termiskt oxiderad sojabönsolja i reaktion med mono- och diglycerider av fettsyror  Emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt av sojaolja och glycerider (E 472). Glyceriderna kan komma från fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 481 Natriumstearoyl-2- laktylat Emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt av mjölksyra (E 270) och fettsyran stearinsyra (se E 570), vilken kan vara tillverkad av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 482  Kalciumstearoyl-2- laktylat  Emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt av mjölksyra (E 270) och fettsyran stearinsyra (se E 570), vilken kan vara tillverkad av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 483  Stearyltartrat Stabiliserings- och emulgeringsmedel Bakfrämjande egenskaper  Framställs syntetiskt av vinsyra (E 334) och fettsyran stearinsyra (se E 570), vilken kan vara tillverkad av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 491  Sorbitanmonostearat Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt av sorbitol (E 420) och fettsyran stearinsyra (E 570), vilken kan vara tillverkad av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 492  Sorbitantristearat  Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt av sorbitol (E 420) och fettsyran stearinsyra (E 570), vilken kan vara tillverkad av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 493  Sorbitanmonolaurat  Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt av sorbitol (E 420) och fettsyran laurinsyra (E 570), vilken kan vara tillverkad av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 494  Sorbitanmonooleat  Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt av sorbitol (E 420) och fettsyran oljesyra (E 570), vilken kan vara tillverkad av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 495  Sorbitanmonopalmitat  Stabiliserings- och emulgeringsmedel  Framställs syntetiskt av sorbitol (E 420) och fettsyran palmitinsyra (E 570), vilken kan vara tillverkad av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 570  Fettsyror  Klumpförebyggande medel  Framställs av fett, ibland av djurfett (t.ex. gris). Fett består av fettsyror och glycerol (E 422). De vanligastefettsyrorna är stearinsyra, palmitinsyra,oljesyra och myristinsyra. Ja
E 630  Inosinsyra  Smakförstärkare Framställs syntetiskt, av jästextrakt eller av animaliskt material. Förekommer naturligt i bl. a. kött. Ja
E 631  Dinatriuminosinat  Smakförstärkelse  Syntetiskt framställt salt av inosinsyra (E 630). Kan alltså ha animaliskt ursprung. Ja
E 632  Dikaliuminosinat  Smakförstärkelse  Syntetiskt framställt salt av inosinsyra (E 630). Kan alltså ha animaliskt ursprung. Ja
E 633  Kalciuminosinat  Smakförstärkelse  Syntetiskt framställt salt av inosinsyra (E 630). Kan alltså ha animaliskt ursprung. Ja
E 634  Kalcium-5′-ribonukleotider  Smakförstärkelse  Syntetiskt framställt salt av någon avnukleinsyrorna (E 626 och E 630). Ja
E 635  Dinatrium-5′-ribonukleotider  Smakförstärkelse  Syntetiskt framställt salt av någon av nukleinsyrorna (E 626 och E 630). Ja
E 904  Shellack  Ytbehandlingsmedel  Sekret från den indiska lacksköldlusen. Ja
E 920  L-cystein  Mjölbehandlingsmedel  Naturligt förekommande aminosyra, som kan framställas av hår och fjädrar från djur. Ja
E 1517  Glyceryldiacetat  Bärare för aromämnen  Framställs syntetiskt av ättiksyra (E260) och glycerol (E 422). Glycerol kan vara tillverkat av fett från djur, t. ex. gris. Ja
E 1518  Glyceryltriacetat  Bärare för andra tillsatser Även ytbehandlingsmedel. – Framställs syntetiskt av ättiksyra (E260) och glycerol (E 422). Glycerol kan vara tillverkat av fett från djur, t. ex. gris. Ja

 

 

De lärdas åsikter beträffande ovanstående E-nummer är enligt nedan:

”De ämnen vars ursprung inte är tydliga och klara för en kan användas men det vore bäst att beakta försiktighetsprincipen (ihtiyat). De ämnen som man vet är ursprungligen från den animaliska kategorin får inte användas.” [Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed S. Shirazi]

”De ämnen vars ursprung inte är tydliga och klara för en kan användas, men de ämnen som man vet är ursprungligen från den animaliska kategorin får inte användas. Dock behöver man inte studera sig fram om livsmedel innehållande de ämnen som ursprungligen kan hämtas från både animaliska och icke-animaliska källor, utan det är endast när man blir medveten om dess ursprung som man inte skall använda sig av dem.” [Seyyed Sistani]