Tag Archives: ahl al sunna

Vad säger Shiah om Ahl-us-Sunnah?

Fråga: Vad säger Shiah om Ahl-us-Sunnah? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Broder, När det gäller den ”shia-syn” (vilket vi inte ens vill upprepa ordagrant) om våra sunni-syskon som du nämner; stämmer inte alls. Alla vi är fortfarande muslimer och tror på en Gud(SWT) och Profeten(S) . Imam Ali(A) säger: ”människor är ett […]