”Skildring om skillnaden mellan sunniter och shiiter ”

Fråga:
Salam welkom
Jag är en elev som ligger i knippa ,jag har fått ämnet ”skildring om skillnaden mellan sunniter och shiiter ”efter som jag är muslim hamdulliah
Men jag har inga kunskaper i ämnet och jag vet inte hur jag ska börja och var jag kan hitta pålitliga källor Skulle vara tacksam om jag fick hjälp
vet inte om ni har syftet med att kontaka sidan genom att hjälpa

Tack för ni tog er tid och läsa
Salam welkom

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syster

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för att ha välsignat oss med Sanningens tro och religion. Tack för ditt mail och ditt förtroende och förfrågan om hjälp; inshaAllah ska vi försöka med Guds hjälp hjälpa så gott vi kan.

Först av allt rekommenderar vi dig att ta en noggrann titt igenom sidan www.islamportalen.se! I denna sida finner du mycket innehållsrik och lättförståelig information och fakta som ger dig en helhetsblick och översikt över Islam i allmänhet och Shia i synnerhet. I sidan finner du texter om mångt och mycket samt många vanligtförekommande frågor besvarade och det kan ge dig en ganska bra inblick. Sidan är även kategoriserad utefter Usol-e-Din (trospelarna) och tar därmed upp mycket kring dessa som ju är det viktigaste och grundpelarna av religionen.

Det som vi i övrigt kan säga är att, i generella ordalag så är det inte så stor skillnad mellan oss Shia och våra Sunni-syskon; vi alla tror på Allah som den Ende Gud vars like inte exiterar och på Hans tjänare och Sändebud Profeten Mohammad(S) som den sista av Gudasända profeter samt tror vi alla på Domedagen och beräkneskapen och livet efter detta; därmed har vi gemensamt det grundläggande som innebär att man är muslim och således är vi alla syskon i tron alhamdulillah! Det som kan skilja sig i detta avseende är att Shia räknar Guds adl (rättvisa) som en trospelare då en del andra inriktningar ifrågesätter Guds rättvisa tyvärr och vidare är Imamat (islamiskt ledarskap) ytterligare en trospelare som Shia tror starkt på och anledningen till detta är att vi anser att så som Gud inte lämnat människorna utan ledare någonsin och sände sina profeter(A), en efter en, för människornas vägledning, så kan Han inte ha lämnat de utan vägledning nu heller och i och med att Profeten Mohammad(S) var den sista av profeterna(A) så finns ingen profet efter honom; dock finns det och måste finnas gudomliga ledare och dessa är, så som Profeten(S) själv vid otaliga tillfällen i många hadither angett, är Imamerna(A) av Ahl al-Bait(A) av Profetens(S) ätt! Detta är den främsta och viktigaste som skiljer sig och det övriga rör sig främst om fiqh (rättsfrågor) och praktiseringen av olika a’mal wajib (obligatoriska handlingar) som inom religionen är en öppen arena för studerande och vidare slutledande, inom sina givna gränser förstås!

Detta är ett sammanfattat svar på din fråga syster som inshaAllah kan vara en hjälp på vägen för dig och ditt vidare kunskapssökande i frågan. Vi tackar återigen för din fråga och må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla och belysa vår väg med kunskapen, visdomen, insikten och Sanningens Ljus, vid Hans älskade Profet(S) och hans ätt, Imamerna(A) av Ahl al-Bait inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syster
Den Väntades Vänner