Hur ser den shiitiska rättsskolan ut?

Fråga:
Hur ser den shiitiska rättsskolan ut? Hur skiljer sig shiiternas ”trons fem pelare” (Tawhis, Nobuwwat, Ma’ad, Imamat och Adl) med sunnimuslimernas pelare?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej
Först och främst angående din första fråga så vill vi rekommendera dig vidare till www.islamportalen.se som är just en aqa’ed sida som presenterar den shiitiska tron. På den sidan hittar du rätt grundliga och sammanfattade artiklar som förklarar de olika trospelarna, vad dessa innebär och står för samt en del om varför just dessa är grundpelarna inom religionen författade av stora lärda.

Gällande din andra fråga så ska vi först och främst understryka att alla muslimer är ense om Tawhid (Guds enhet), Nobowwah (profetskap) samt Ma’ad (domedagen) varav den första är den trospelare som alla andra samt hela religionen bygger på. Det som skiljer sig är att ’Adl (Guds rättvisa) är en princip som både sunni och shia tror på med vissa skillnader och medan Shia anser ’Adl vara en av Guds viktigaste attribut och en princip som gäller omfattande och genomsyrar allt och därmed är en av Usol-e-Din (religionens trospelare) uppfattas den som en andra hands princip bland våra sunnitiska syskon. Mer om detta kan du läsa i bl.a. i följande bok på fäljande länk: http://www.al-islam.org/adl_ilahi/

Vidare, i frågan om Imamat (Islamiskt ledarskap), tror Shia på att denna är bland Usol-e-Din (trospelarna) bl.a. för att det vore ologiskt att Gud som i alla tider skickat sina vägledande profeter(A) och sändebud till människorna och aldrig lämnat de utan vägledning, skulle plötsligt frånhålla människorna vägledning efter Profeten Mohammads(S) bortgång som ju var den sista Profeten(S) som inte efterföljs av någon annan profet. Enligt shiitiskt tro så lämnar inte Gud människorna ”åt sitt öde” så att säga, utan skänker fortsatt vägledning genom Imamerna(A) av Profetens(S) ätt och hushåll Ahl al-Bait(A)!

Detta väldigt generellt och sammanfattad förklarat som en av argumenten men mer djupgående och grundligt förklaras ”Imamat” och principen av Islamiskt ledarskap i boken med samma namn av Ayatullah Makarim Shirazi(H). Boken som för övrigt är väldigt lättläst rekommenderas verkligen just för att förklarar och redogör steg för steg både genom logiska argument samt historiska fakta. Den kan du läsa online på DVV-biblioteket via följande länk: http://dvv.se/bok/Imamat/

Givetvis ingår Imamat och ’Adl bland Usol-e-Din (religionens trospelare) baserat på Koranverser, hadither (återberättelser), logik m.m. och vi har tyvärr ingen möjlighet att återge mer än en kort helhetsförklaring i detta mail. För att få bättre insyn i frågan som kräver mer omfattande studier och att man läser och ta del av böcker skrivna av stora lärda kring dessa ämnen, rekommenderar vi till en början dels islamportalen.se som är på svenska och kan vara en bra ingång samt boken ”Imamat – Islamiskt ledarskap” och sedan kan du läsa dig vidare i frågan då det finns rätt många böcker på engelska som kan vara utav hjälp och som vi skulle kunna hänvisa vidare till om du skulle vilja komma djupare i ämnet.

Må våra själar alltid söka efter sanningen, finna och känna igen den för att med övertygelse och stadiga steg följa den inshaAllah!

Den Väntades Vänner